2018 – Op ontdekking langs het kanaal Gent-Brugge: onze nieuwe kanaalfolder is er !

Het kanaal Gent-Brugge is een van de oudste kanalen van het land. Het is er heerlijk fietsen en wandelen. Het landschap aan beide zijden van het kanaal ‘ademt’ geschiedenis en is ecologisch heel waardevol. Samen met het Regionaal Landschap Houtland ontwikkelde Natuurpunt een handige fietskaart waarin je alles komt te weten over de mooiste plekjes … Meer lezen2018 – Op ontdekking langs het kanaal Gent-Brugge: onze nieuwe kanaalfolder is er !

2018 – 65 leerlingen van het Sint-Lodewijkscollege zetten hun beste beentje voor in de Vallei van de Zuidleie

Op 27 februari konden we opnieuw rekenen op de inzet van tientallen leerlingen van het Sint-Lodewijkscollege en hun leraars.  Traditioneel komen ze een keer in het jaar de handen uit de mouwen steken in de Vallei van de Zuidleie. Gedurende een tweetal uren konden ze zich uitleven bij het wilgen knotten en afvoeren van hout … Meer lezen2018 – 65 leerlingen van het Sint-Lodewijkscollege zetten hun beste beentje voor in de Vallei van de Zuidleie

2018 – Grote zoetwatermossels in de Bornebeek: goed nieuws voor de Bittervoorn

Lege schelpen van de Vijvermossel (Anodonta anatina) waren reeds heel sporadisch gevonden aan de monding van de Bornebeek en in de Leiemeersen. Voor het eerst zijn nu grote aantallen lege schelpen gevonden in de Bornebeek stroomopwaarts van de Gevaertsestraat, dat is zo’n kilometer stroomopwaarts van de monding. Het is duidelijk dat een vrij grote populatie … Meer lezen2018 – Grote zoetwatermossels in de Bornebeek: goed nieuws voor de Bittervoorn

2018 – Grote populatie Greppelsprinkhaan in de Warandeputten, een nieuwe soort voor de Vallei van de Zuidleie

De Greppelsprinkhaan (Roeseliana roeselii), is een sabelsprinkhaan met een erg versnipperd verspreidingsgebied in Vlaanderen.  In het Houtland ten oosten en zuiden van Brugge was de soort tot nu toe enkel gekend van de Assebroekse meersen.  Afgelopen zomer werd een grote populatie ontdekt in de extensief begraasde natte graslanden en ruigten van de Warandeputten. Normaal kunnen … Meer lezen2018 – Grote populatie Greppelsprinkhaan in de Warandeputten, een nieuwe soort voor de Vallei van de Zuidleie

2018 – Vallei van de Zuidleie ontvangt steun van de Koning Boudewijnstichting

Recent mocht de Vallei van de Zuidleie een financiële steun van 13.000 euro in ontvangst nemen van de Koning Boudewijnstichting. Met die middelen werken we aan de uitbreiding van de Vallei van de Zuidleie, een uniek gebied met veel moeras en natte graslanden waarvan grote delen toegankelijk worden gemaakt voor natuurbeleving.  Blikvangers zijn de vele … Meer lezen2018 – Vallei van de Zuidleie ontvangt steun van de Koning Boudewijnstichting

2017 – Nieuwe libellensoort voor de provincie West-Vlaanderen in de Vallei van de Zuidleie: de vroege glazenmaker.

Libellen en waterjuffers zijn vliegende juweeltjes die afhankelijk zijn van open water voor hun voortplanting. Sommige stellen heel hoge eisen aan de waterkwaliteit en habitatstructuur. Uit Vlaanderen zijn in totaal 70 soorten bekend, waarvan er 5 uitgestorven zijn.  Van de resterende 65 soorten zijn er uit de provincie West-Vlaanderen 48 bekend, de rest is grotendeels … Meer lezen2017 – Nieuwe libellensoort voor de provincie West-Vlaanderen in de Vallei van de Zuidleie: de vroege glazenmaker.

2017 – Nieuw onthaalpunt van het Landschapspark Bulskampveld in de Vallei van de Zuidleie

Onder het welziend oog van een 70-tal genodigden werd op 21 mei een nieuw onthaalpunt van het Landschapspark Bulskampveld ingehuldigd langs het kanaal Gent-Brugge.  Natuurpunt kreeg er een nieuwe zone van 2ha in eigendom van Waterwegen en Zeekanaal in beheer.  Een deel ervan werd in nauwe samenwerking met het Regionaal Landschap Houtland ingericht als onthaal- … Meer lezen2017 – Nieuw onthaalpunt van het Landschapspark Bulskampveld in de Vallei van de Zuidleie

2016 – Moet er nog riet zijn?

In het laagveenmoeras van de Leiemeersen zijn waardevolle ondiepe plassen de voorbije 15 jaar volledig verland geraakt met riet. Dit zorgt voor minder variatie en typische soorten van ondiep open water (zoals sommige libellen, waterplanten, kikkers enz.) nemen af of dreigen te verdwijnen. Door lokaal het riet terug af te graven krijgen bijzondere habitattypes, zoals … Meer lezen2016 – Moet er nog riet zijn?

2016 – Grijze Bevers in de Vallei van de Zuidleie

Je bent wat ouder? Je hebt wat vrije tijd? Je wil in beweging blijven en tegelijk nuttig werk verrichten in de natuur? Aarzel niet en sluit aan bij het ploegje krasse knarren van de Vallei van de Zuidleie. Elke dinsdag (soms een halve, soms een hele dag) worden allerlei klussen uitgevoerd: zagen, kappen, maaien, afvoeren, … Meer lezen2016 – Grijze Bevers in de Vallei van de Zuidleie