2017 – Nieuwe libellensoort voor de provincie West-Vlaanderen in de Vallei van de Zuidleie: de vroege glazenmaker.

Libellen en waterjuffers zijn vliegende juweeltjes die afhankelijk zijn van open water voor hun voortplanting. Sommige stellen heel hoge eisen aan de waterkwaliteit en habitatstructuur. Uit Vlaanderen zijn in totaal 70 soorten bekend, waarvan er 5 uitgestorven zijn.  Van de resterende 65 soorten zijn er uit de provincie West-Vlaanderen 48 bekend, de rest is grotendeels … Meer lezen

2017 – Nieuw onthaalpunt van het Landschapspark Bulskampveld in de Vallei van de Zuidleie

Onder het welziend oog van een 70-tal genodigden werd op 21 mei een nieuw onthaalpunt van het Landschapspark Bulskampveld ingehuldigd langs het kanaal Gent-Brugge.  Natuurpunt kreeg er een nieuwe zone van 2ha in eigendom van Waterwegen en Zeekanaal in beheer.  Een deel ervan werd in nauwe samenwerking met het Regionaal Landschap Houtland ingericht als onthaal- … Meer lezen

2016 – Moet er nog riet zijn?

In het laagveenmoeras van de Leiemeersen zijn waardevolle ondiepe plassen de voorbije 15 jaar volledig verland geraakt met riet. Dit zorgt voor minder variatie en typische soorten van ondiep open water (zoals sommige libellen, waterplanten, kikkers enz.) nemen af of dreigen te verdwijnen. Door lokaal het riet terug af te graven krijgen bijzondere habitattypes, zoals … Meer lezen

2016 – Nederlandse Landschappen op bezoek in de Vallei van de Zuidleie

Op 17 november waren vertegenwoordigers van ‘LandschappenNL’, de koepelorganisatie van de Nederlandse Provinciale Landschappen en de Provinciale Stichtingen Landschapsbeheer, in het kader van een uitwisselingsproject met onze Vlaamse Regionale Landschappen, op bezoek in de Vallei van de Zuidleie. LandschappenNL vertegenwoordigt ruim 75.000 vrijwilligers, 110.000 hectare beschermde natuur en een achterban van rond de 310.000 donateurs. … Meer lezen

2016 – Download onze app voor een fietstocht doorheen de Vallei van de Zuidleie

Dit voorjaar lanceerde Natuurpunt een fiets- en wandelapp (route-app) voor Android en iOS (Apple). Met hun smartphone of tablet kunnen fietsers en wandelaars zich laten leiden langs enkele van de mooiste wandel- en fietsroutes van Vlaanderen. Ook Natuurpunt Oostkamp leverde een bijdrage onder de vorm van de fietsroute ‘De Vallei van de Zuidleie: op zoek … Meer lezen

2016 – Campagne “Natuur in mij 2016” afgesloten met een denderend familiefeest

Op 28 en 29 mei opende Natuurpunt Oostkamp, in samenwerking met het Regionaal Landschap Houtland, Natuurpunt Brugs Ommeland, de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Oostkamp, zijn deuren voor de slothappening van “Natuur in mij 2016”. Op zaterdag werden de donateurs en de leden vergast op vele duizenden orchideeën in de Leiemeersen en op een paella … Meer lezen