2018 – Vallei van de Zuidleie ontvangt steun van de Koning Boudewijnstichting

Recent mocht de Vallei van de Zuidleie een financiële steun van 13.000 euro in ontvangst nemen van de Koning Boudewijnstichting. Met die middelen werken we aan de uitbreiding van de Vallei van de Zuidleie, een uniek gebied met veel moeras en natte graslanden waarvan grote delen toegankelijk worden gemaakt voor natuurbeleving.  Blikvangers zijn de vele … Meer lezen2018 – Vallei van de Zuidleie ontvangt steun van de Koning Boudewijnstichting

2017 – Nieuwe libellensoort voor de provincie West-Vlaanderen in de Vallei van de Zuidleie: de vroege glazenmaker.

Libellen en waterjuffers zijn vliegende juweeltjes die afhankelijk zijn van open water voor hun voortplanting. Sommige stellen heel hoge eisen aan de waterkwaliteit en habitatstructuur. Uit Vlaanderen zijn in totaal 70 soorten bekend, waarvan er 5 uitgestorven zijn.  Van de resterende 65 soorten zijn er uit de provincie West-Vlaanderen 48 bekend, de rest is grotendeels … Meer lezen2017 – Nieuwe libellensoort voor de provincie West-Vlaanderen in de Vallei van de Zuidleie: de vroege glazenmaker.

2017 – Nieuw onthaalpunt van het Landschapspark Bulskampveld in de Vallei van de Zuidleie

Onder het welziend oog van een 70-tal genodigden werd op 21 mei een nieuw onthaalpunt van het Landschapspark Bulskampveld ingehuldigd langs het kanaal Gent-Brugge.  Natuurpunt kreeg er een nieuwe zone van 2ha in eigendom van Waterwegen en Zeekanaal in beheer.  Een deel ervan werd in nauwe samenwerking met het Regionaal Landschap Houtland ingericht als onthaal- … Meer lezen2017 – Nieuw onthaalpunt van het Landschapspark Bulskampveld in de Vallei van de Zuidleie

2016 – Moet er nog riet zijn?

In het laagveenmoeras van de Leiemeersen zijn waardevolle ondiepe plassen de voorbije 15 jaar volledig verland geraakt met riet. Dit zorgt voor minder variatie en typische soorten van ondiep open water (zoals sommige libellen, waterplanten, kikkers enz.) nemen af of dreigen te verdwijnen. Door lokaal het riet terug af te graven krijgen bijzondere habitattypes, zoals … Meer lezen2016 – Moet er nog riet zijn?

2016 – Grijze Bevers in de Vallei van de Zuidleie

Je bent wat ouder? Je hebt wat vrije tijd? Je wil in beweging blijven en tegelijk nuttig werk verrichten in de natuur? Aarzel niet en sluit aan bij het ploegje krasse knarren van de Vallei van de Zuidleie. Elke dinsdag (soms een halve, soms een hele dag) worden allerlei klussen uitgevoerd: zagen, kappen, maaien, afvoeren, … Meer lezen2016 – Grijze Bevers in de Vallei van de Zuidleie

2016 – Flirten in ’t groen: conférence met Joeri Cortens

Op 19 november trad Joeri Cortens, bekend van televisie en lesgever bij Natuurpunt.CVN, op in Zaal Zuidleie ten voordele van de Vallei van de Zuidleie.  Hij bracht er zijn natuureducatieve comedy show ‘Flirten in ’t groen’. Wie er nog aan twijfelt dat we iets kunnen leren van de dierenwereld is er aan voor de moeite. … Meer lezen2016 – Flirten in ’t groen: conférence met Joeri Cortens

2016 – Nederlandse Landschappen op bezoek in de Vallei van de Zuidleie

Op 17 november waren vertegenwoordigers van ‘LandschappenNL’, de koepelorganisatie van de Nederlandse Provinciale Landschappen en de Provinciale Stichtingen Landschapsbeheer, in het kader van een uitwisselingsproject met onze Vlaamse Regionale Landschappen, op bezoek in de Vallei van de Zuidleie. LandschappenNL vertegenwoordigt ruim 75.000 vrijwilligers, 110.000 hectare beschermde natuur en een achterban van rond de 310.000 donateurs. … Meer lezen2016 – Nederlandse Landschappen op bezoek in de Vallei van de Zuidleie

2016 – Download onze app voor een fietstocht doorheen de Vallei van de Zuidleie

Dit voorjaar lanceerde Natuurpunt een fiets- en wandelapp (route-app) voor Android en iOS (Apple). Met hun smartphone of tablet kunnen fietsers en wandelaars zich laten leiden langs enkele van de mooiste wandel- en fietsroutes van Vlaanderen. Ook Natuurpunt Oostkamp leverde een bijdrage onder de vorm van de fietsroute ‘De Vallei van de Zuidleie: op zoek … Meer lezen2016 – Download onze app voor een fietstocht doorheen de Vallei van de Zuidleie

2016 – Campagne “Natuur in mij 2016” afgesloten met een denderend familiefeest

Op 28 en 29 mei opende Natuurpunt Oostkamp, in samenwerking met het Regionaal Landschap Houtland, Natuurpunt Brugs Ommeland, de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Oostkamp, zijn deuren voor de slothappening van “Natuur in mij 2016”. Op zaterdag werden de donateurs en de leden vergast op vele duizenden orchideeën in de Leiemeersen en op een paella … Meer lezen2016 – Campagne “Natuur in mij 2016” afgesloten met een denderend familiefeest