Natuurpunt Oostkamp: word lid!

Natuurpunt is met ruim 90.000 aangesloten leden-gezinnen één van de allergrootste verenigingen in Vlaanderen. Overal in Vlaanderen zijn er lokale Natuurpunt afdelingen.

Natuurpunt afdeling Oostkamp is sinds 1995 een actieve afdeling (zie o.a. hier) die alle vrijwillige medewerkers of sympathisanten van harte verwelkomt. We vertegenwoordigen bijna 400 Oostkampse leden-gezinnen (zie hier)en functioneren onder de regionale koepel “Natuurpunt Brugse Ommeland“. Onder deze koepel worden voor de leden in de regio maandelijks tientallen activiteiten georganiseerd, zoals geleide bezoeken aan natuurgebieden, natuurtrips, beheersdagen, dia- en filmavonden, cursussen en vormingsmomenten enz. (zie o.a. hier).

Natuurpunt Oostkamp is vertegenwoordigd in diverse lokale adviesraden en commissies (bv. gemeentelijke MINA-raad, gemeentelijke commissie Ruimtelijke Ordening, Regionaal Landschap Houtland, begeleidingscommissies Landinrichtingsproject Brugse Veldzone, Bekkenraad Brugse Polders, Wildbeheerseenheid Driekoningen enz.).

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van Natuurpunt bedraagt 27 euro per jaar en is geldig voor het hele gezin. Het lidmaatschap kan snel worden terug verdiend, want er zijn tal van voordelen, zoals een ledenkorting van 10% in de Groene Winkel van Natuurpunt en bij Schoenen Torfs, 5% korting bij AS Adventure, korting bij de plaatsing van zonnepanelen, gratis deelname aan geleide bezoeken in natuurgebieden beheerd door Natuurpunt, wandelkaarten enzovoort. Als lid ontvang je driemaandelijks het ledentijdschrift “Natuur.blad” en het regionale ledentijdschrift “De Spille”. Nieuwe leden ontvangen bovendien een welkomstpakket met o.a. een fiets- en wandelgids en een CD met vogelgeluiden. Overschrijven kan op rekeningnummer 230-0044233-21 van Natuurpunt (IBAN: BE17 2300 0442 3321, BIC: GEBABEBB). Meer info: http://www.natuurpunt.be/nl/doe-mee/lid-worden_263.aspx

Join the club!