2012 – Binnenkort Bornebeek eerste waterloop in West-Vlaanderen vrij van huishoudelijk afvalwater?***

Bornebeek Bulskampveld

De Bornebeek ontspringt in het provinciaal domein Bulskampveld (ter hoogte van ons reservaat ‘Bornebeek-Heideveld’ te Beernem) en mondt uit in het kanaal Gent-Brugge in ons reservaat ‘Vallei van de Zuidleie’ te Oostkamp. Bron en monding zijn gelegen in Habitatrichtlijngebied. Bijna 20jaar al ijvert Natuurpunt om de ecologische kwaliteit van de Bornebeek te optimaliseren tot een … Meer lezen

2012 – Tengere pantserjuffer in de Warandeputten

tengere pantserjuffer JohanOpsomer

Neen, dit is geen kreet van een overactieve marktkramer. Neen, dit is geen slogan voor een zoveelste consumptieartikel dat we van geen kanten van doen hebben. Het is pure realiteit en het is vooral het bewijs dat we goed op weg zijn met het natuurbeheer in de streek. Op 16 augustus 2009 werd er een … Meer lezen

2012 – Warandeputten: ornithologisch overzicht 2011

waterral 1

Vogelliefhebbers kwamen in 2011 weer ruim aan hun trekken in de Warandeputten. Een koppel IJsvogel bracht niet minder dan 3 nesten groot. Andere vermeldenswaardige broedvogels waren Dodaars (2 koppel), Kuifeend (2 koppel), Waterral (1 koppel), Kleine karekiet (±10kp), Bosrietzanger (4-5 kp) en Koekoek. Waarschijnlijke broedvogels waren Spotvogel, Zomertortel en Rietgors. Traditioneel pleisteren op de grote plas … Meer lezen

18/12/2011: Nieuwe aankoop in de Vallei van de Zuidleie (Oostkamp-Beernem): de Merlebeek

2011-04-07 5D 189 1 1

Soms wordt een mens nog eens aangenaam verrast: plots blijken waardevolle restanten natuur nog voor te komen in gebieden waar je die niet direct verwacht. Op de grens tussen Beernem en Oostkamp ligt zo’n gebiedje, te midden intensief landbouwgebied, dat bij heel weinig streekkenners bekend is. Het zijn natte, verzopen gronden langsheen een nietig beekje … Meer lezen

13/08/2011: In Vlaanderen ‘met uitsterven bedreigde’ soort in Gevaerts-Noord: maak kennis met Duits viltkruid.

2011-08-13 G12 22 Duits viltkruid Filago vulgaris-2 1

Een plantje met punkkapsel? Het zijn de dicht behaarde bloemhoofdjes van het in Vlaanderen uiterst zeldzame, met verdwijning bedreigde, Duits viltkruid. Vorig jaar waren we blij de vondst van Bijenorchis te kunnen melden uit Gevaerts-Noord, onderdeel van de Vallei van de Zuidleie (Oostkamp-Beernem). Het lijkt er op dat dit zeer gevarieerde, 7,5ha groot natuurgebiedje langs … Meer lezen

13-15/05/2011: Jubileum 30 jaar Vallei van de Zuidleie

uitnodiging13mei_1_1

2011 was een feestjaar. 30 jaar geleden zette Natuurpunt de eerste stappen voor de bescherming van de Vallei van de Zuidleie. Met succes, want ondertussen maakt het gebied deel uit van het Europese ‘Natura2000-netwerk’ van beschermde natuurgebieden. Om dit jubileumjaar luister bij te zetten werd in Oostkamp op 13 mei een internationaal symposium georganiseerd met de titel “Krachtige partnerships voor … Meer lezen

09/05/2011: Nieuwe educatieve folders over de Vallei van de Zuidleie

voorkaft_folder_Warandeputten_1_1

Regelmatig kregen we de vraag of er geen informatiefolders beschikbaar waren over het natuurgebied. Die zijn er nu eindelijk: eentje over de Warandeputten en eentje over de Leiemeersen en Gevaerts. De folders kwamen tot stand in samenwerking met diverse partners en we zijn vooral het gemeentebestuur van Oostkamp erkentelijk voor de financiële ondersteuning. De folders … Meer lezen

15/05/2011: Jubileum 30 jaar Vallei van de Zuidleie: feestelijke opendeurdag voor het grote publiek

2011-05-15_G12_10-5_1

De voor Vlaanderen unieke bloemenpracht in de Leiemeersen is het ideale uithangbord om met het werk van Natuurpunt kennis te maken. Ondanks het minder fraaie weer groeide de opendeurdag uit tot een belevenis voor zo’n 600 bezoekers.  De duimen gingen spontaan omhoog bij het aanschouwen van zo veel fraais. Onze gidsen zetten hun beste beentje voor om een woordje … Meer lezen

13/05/2011: Jubileum 30 jaar Vallei van de Zuidleie: symposium “Krachtige partnerships voor Natura 2000”

2011-05-13_G12_20_KurtVandenberghe_3_1

In het kader van het jubileumjaar vond op 13 mei in het cultureel centrum ‘de Valkaart’ een internationaal mini-symposium plaats rond het thema ‘Krachtige partnerships voor NATURA 2000’. Het Natura 2000-netwerk bestaat uit de belangrijkste Europese gebieden waar nog topnatuur aanwezig is. Natuurpunt beheert in Vlaanderen momenteel meer dan 11.000ha van die gebieden. Ook de … Meer lezen

24/06/2010: (On)verwachte aanwinst in Gevaerts-Noord: de Bijenorchis!

Bijenorchis

Waar joggen allemaal niet goed voor is. Afgelopen voorjaar viel het oog van joggende Rebecca op enkele Bijenorchissen (Ophrys apifera) in Gevaerts-Noord. Het is een prachtig orchideetje dat een stille opmars bezig is in de regio. Her en der duikt de soort op in bermen, opgespoten terreinen en verstoorde plaatsen, meestal op iets kalkrijkere en licht vochtige … Meer lezen