2022 – Terug van weg geweest in het Brugs Ommeland: de Bever!

Groot nieuws langs het kanaal Gent-Brugge op de grens tussen Oostkamp en Beernem. Op verschillende plaatsen zijn beversporen aangetroffen langs de oevers onder de vorm van wilgenopslag met onmiskenbare vraatsporen. Halverwege de 19e eeuw verdween de Bever uit Vlaanderen door overbejaging.  Twintig jaar geleden is de Bever vanuit Wallonië terug aan een langzame terugkeer begonnen. … Meer lezen

2022 – In Gevaerts-Noord ontwikkelt zich een uniek ‘wasplatengrasland’

Wasplaten zijn vrolijke kleine paddenstoeltjes met een opvallend rood, oranje of geel kleurtje die in groepjes door elkaar kunnen voorkomen. Ze worden ook wel de orchideeën onder de paddenstoelen genoemd, enerzijds door hun fraaie kleur, maar anderzijds ook door hun hoge eisen die ze stellen aan hun groeiplaats. Ze zijn enkel te vinden in schrale, … Meer lezen

2021 – Natuurherstelwerken langs de Bornebeek gestart

In 2012 sloot de provincie West-Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst af met de gemeenten Beernem en Oostkamp om de water- en natuurkwaliteit van de Bornebeek te optimaliseren (https://www.west-vlaanderen.be/artikel/bornebeek-oostkampbeernem-eerste-waterloop-zonder-huishoudelijk-afvalwater). Het was de grote ambitie om binnen een termijn van 3 jaar alle huishoudelijk afvalwater uit de waterloop te weren, een heuse primeur voor de provincie.  Via een integraal … Meer lezen

2021 – Twee nieuwe orchideeënsoorten voor de Vallei van de Zuidleie

Wilde orchideeën spreken tot de verbeelding. De meeste zijn wettelijk beschermd omdat ze zeldzaam of bedreigd zijn. Ze zeggen ook iets over de kwaliteit van onze natuurgebieden. Uit de Vallei van de Zuidleie waren al 9 soorten bekend: Brede wespenorchis, Moeraswespenorchis, Grote keverorchis, Bosorchis, Gevlekte orchis, Vleeskleurige orchis, Brede orchis, Rietorchis en Bijenorchis. Recent werd … Meer lezen

2021 – Twee nieuwe soorten sluipwespen voor België in Gevaerts-Noord

Onlangs passeerde in de pers het bericht dat er 205 nieuwe soorten sluipwespen voor België en Nederland zijn gevonden (zie o.a. VRT-nieuws). Twee soorten zijn vondsten afkomstig van Gevaerts-Noord en het resultaat van speurwerk van Augustijn De Ketelaere, een jonge Beernemse insectenkenner. Sluipwespen parasiteren op andere insecten, vaak nachtvlinders en kevers en dragen zo bij … Meer lezen

2021 – Een Schots reisgezelschap bezoekt in 1817 de Vallei van de Zuidleie. Wat ze zagen…

‘Google Books’ heeft het nobel doel om oude boeken, die in bibliotheken over de hele wereld stof staan te vergaren, te digitaliseren en te ontsluiten voor het publiek en ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.  Het auteursrecht is lang verlopen en ze behoren nu tot het publieke domein. Het was heerlijk snuisteren en wegdromen in een … Meer lezen

2021 – Er kan opnieuw gewandeld worden rond de ‘Kleine Warandeput’

Helaas moest eind 2018 het mooie vlonderpad doorheen het moerasbos langs het spoor verdwijnen voor de aanleg van een 3e en 4e spoor. Ook de mooie drijftilvegetaties in de oude afgesneden arm van de Rivierbeek gingen verloren. Een rondwandeling was al die tijd niet meer mogelijk. Eindelijk konden we werk maken van de aanleg van … Meer lezen

2021 – Natuurpunt participeert in windenergieproject ‘De Zesling’ in Oostkamp-Beernem

Momenteel start een openbaar onderzoek voor het windenergieproject “De Zesling” in Oostkamp-Beernem, een project getrokken door Luminus in samenwerking met W-kracht en Windkracht Vlaanderen. Voor twee van de zes turbines heeft Natuurpunt een opstalrecht verleend, namelijk op twee percelen die deel uitmaken van een 8 ha groot terrein nabij de Merlebeek dat door Natuurpunt wordt … Meer lezen

2020 – Make-over van de Warandeputten gestart

De Warandeputten, gelegen langs het kanaal Gent-Oostende te Moerbrugge (Oostkamp), bestaan uit een mix van open water, moeras en soortenrijk grasland. In het westen wordt het gebied begrensd door de Rivierbeek, in het zuiden door de spoorweg Brugge-Gent. Het is integraal gelegen in Europees beschermd Habitatrichtlijngebied en vormt de toegangspoort tot het Landschapspark Bulskampveld.  In … Meer lezen

2020 – Klimaatverandering duidelijk voelbaar in de Vallei van de Zuidleie

De recordbranden in Australië, Zuid-Amerika en Californië, het versneld smelten van gletsjers en noordpoolijs en ontdooien van permafrost in Siberië beheersten het voorbije jaar het internationale klimaatnieuws. Bij ons ondervonden we de klimaatverandering aan de lijve door verderzetting van de trend aan meer hittegolven en perioden met neerslagtekorten. Terwijl de problemen met de drinkwatervoorziening door … Meer lezen