2023 – Vallei van de Zuidleie onderdeel van twee Vlaamse ‘icoonfietsroutes’

Toerisme Vlaanderen heeft, in samenwerking met de provinciale toeristische diensten, negen Vlaamse ‘icoonfietsroutes’ aangeduid. Elke icoonfietsroute haakt de mooiste stukjes van het Vlaamse landschap aan elkaar via aantrekkelijke fietswegen en rond een centraal thema. Alle icoonroutes zijn volledig en in twee richtingen bewegwijzerd. Je kiest dus zelf in welke richting je wil fietsen, en waar … Lees meer

2023 – Jonge snoekjes moeten voor helder water zorgen in de Warandeputten

Afgelopen voorjaar werden jonge snoekjes uitgezet in de verschillende vijvers van de Warandeputten. Als roofvissoort moeten ze de strijd aangaan met de giebel, een invasief visje uit Oost-Azië, dat zich razendsnel en zelfs ongeslachtelijk voortplant en ook in vervuild water kan overleven. Ze komen massaal in het kanaal Gent-Brugge voor. Giebels zijn grondelaars en eten … Lees meer

2023 – Steenuilenpopulatie krijgt een boost in de Vallei van de Zuidleie

De voorbije 40 jaar ging de broedpopulatie van de sympathieke Steenuil overal in Europa fors achteruit door de intensivering in de landbouw. Het aanbod aan prooien (grote insecten en regenwormen, kleine knaagdieren) en nestgelegenheid verminderde bij ons door het verdwijnen van kleinschalige landschappen met veel knotwilgenrijen en houtkanten, het veelvuldig gebruik van pesticiden en meststoffen … Lees meer

2022 – De Vallei van de Zuidleie bevordert je mentale gezondheid

Natuur op doktersvoorschrift. Het gebeurt steeds vaker en wel omdat onomstotelijk bewezen is dat natuur een positieve invloed heeft op ons mentaal welzijn. Natuurpunt, Christelijke Mutualiteiten en ‘Te Gek’ sloegen de handen in elkaar voor de lancering van een ‘Te Gekke Wandeling’ in de Vallei van de Zuidleie (foto). Aan de inkom van de Warandeputten … Lees meer

2022 – Recorddroogte ramp voor de Vallei van de Zuidleie

2022 gaat in Europa de geschiedenis in als het jaar met de ergste droogte van de afgelopen 500 jaar. Dit is niet alleen een ramp voor de menselijke gezondheid en voedsel- en watervoorziening, maar in het bijzonder ook voor onze waterrijke ecosystemen. Sinds de jaren 1950 verloor Vlaanderen meer dan 75% van zijn waterrijke gebieden, … Lees meer

2022 – Terug van weg geweest in het Brugs Ommeland: de Bever!

Groot nieuws langs het kanaal Gent-Brugge op de grens tussen Oostkamp en Beernem. Op verschillende plaatsen zijn beversporen aangetroffen langs de oevers onder de vorm van wilgenopslag met onmiskenbare vraatsporen. Halverwege de 19e eeuw verdween de Bever uit Vlaanderen door overbejaging.  Twintig jaar geleden is de Bever vanuit Wallonië terug aan een langzame terugkeer begonnen. … Lees meer

2022 – In Gevaerts-Noord ontwikkelt zich een uniek ‘wasplatengrasland’

Wasplaten zijn vrolijke kleine paddenstoeltjes met een opvallend rood, oranje of geel kleurtje die in groepjes door elkaar kunnen voorkomen. Ze worden ook wel de orchideeën onder de paddenstoelen genoemd, enerzijds door hun fraaie kleur, maar anderzijds ook door hun hoge eisen die ze stellen aan hun groeiplaats. Ze zijn enkel te vinden in schrale, … Lees meer

2021 – Natuurherstelwerken langs de Bornebeek gestart

In 2012 sloot de provincie West-Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst af met de gemeenten Beernem en Oostkamp om de water- en natuurkwaliteit van de Bornebeek te optimaliseren (https://www.west-vlaanderen.be/artikel/bornebeek-oostkampbeernem-eerste-waterloop-zonder-huishoudelijk-afvalwater). Het was de grote ambitie om binnen een termijn van 3 jaar alle huishoudelijk afvalwater uit de waterloop te weren, een heuse primeur voor de provincie.  Via een integraal … Lees meer

2021 – Twee nieuwe orchideeënsoorten voor de Vallei van de Zuidleie

Wilde orchideeën spreken tot de verbeelding. De meeste zijn wettelijk beschermd omdat ze zeldzaam of bedreigd zijn. Ze zeggen ook iets over de kwaliteit van onze natuurgebieden. Uit de Vallei van de Zuidleie waren al 9 soorten bekend: Brede wespenorchis, Moeraswespenorchis, Grote keverorchis, Bosorchis, Gevlekte orchis, Vleeskleurige orchis, Brede orchis, Rietorchis en Bijenorchis. Recent werd … Lees meer

2021 – Twee nieuwe soorten sluipwespen voor België in Gevaerts-Noord

Onlangs passeerde in de pers het bericht dat er 205 nieuwe soorten sluipwespen voor België en Nederland zijn gevonden (zie o.a. VRT-nieuws). Twee soorten zijn vondsten afkomstig van Gevaerts-Noord en het resultaat van speurwerk van Augustijn De Ketelaere, een jonge Beernemse insectenkenner. Sluipwespen parasiteren op andere insecten, vaak nachtvlinders en kevers en dragen zo bij … Lees meer