2021 – Een Schots reisgezelschap bezoekt in 1817 de Vallei van de Zuidleie. Wat ze zagen…

‘Google Books’ heeft het nobel doel om oude boeken, die in bibliotheken over de hele wereld stof staan te vergaren, te digitaliseren en te ontsluiten voor het publiek en ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.  Het auteursrecht is lang verlopen en ze behoren nu tot het publieke domein. Het was heerlijk snuisteren en wegdromen in een … Meer lezen

2021 – Er kan opnieuw gewandeld worden rond de ‘Kleine Warandeput’

Helaas moest eind 2018 het mooie vlonderpad doorheen het moerasbos langs het spoor verdwijnen voor de aanleg van een 3e en 4e spoor. Ook de mooie drijftilvegetaties in de oude afgesneden arm van de Rivierbeek gingen verloren. Een rondwandeling was al die tijd niet meer mogelijk. Eindelijk konden we werk maken van de aanleg van … Meer lezen

2021 – Natuurpunt participeert in windenergieproject ‘De Zesling’ in Oostkamp-Beernem

Momenteel start een openbaar onderzoek voor het windenergieproject “De Zesling” in Oostkamp-Beernem, een project getrokken door Luminus in samenwerking met W-kracht en Windkracht Vlaanderen. Voor twee van de zes turbines heeft Natuurpunt een opstalrecht verleend, namelijk op twee percelen die deel uitmaken van een 8 ha groot terrein nabij de Merlebeek dat door Natuurpunt wordt … Meer lezen

2020 – Make-over van de Warandeputten gestart

De Warandeputten, gelegen langs het kanaal Gent-Oostende te Moerbrugge (Oostkamp), bestaan uit een mix van open water, moeras en soortenrijk grasland. In het westen wordt het gebied begrensd door de Rivierbeek, in het zuiden door de spoorweg Brugge-Gent. Het is integraal gelegen in Europees beschermd Habitatrichtlijngebied en vormt de toegangspoort tot het Landschapspark Bulskampveld.  In … Meer lezen

2020 – Klimaatverandering duidelijk voelbaar in de Vallei van de Zuidleie

De recordbranden in Australië, Zuid-Amerika en Californië, het versneld smelten van gletsjers en noordpoolijs en ontdooien van permafrost in Siberië beheersten het voorbije jaar het internationale klimaatnieuws. Bij ons ondervonden we de klimaatverandering aan de lijve door verderzetting van de trend aan meer hittegolven en perioden met neerslagtekorten. Terwijl de problemen met de drinkwatervoorziening door … Meer lezen

2020 – ‘Corona-reeën’ in het Brugse Ommeland

Een ontmoeting met een ree tijdens een natuurwandeling is altijd goed voor een kleine adrenalinestoot. Met de adem ingehouden hun gedrag observeren, hun mooie ogen en de sierlijkheid waarmee ze zich uit de voeten maken, zijn perfecte ingrediënten voor positieve vibes. Nooit eerder waren de kansen op de ontmoeting met een ree in onze regio … Meer lezen

2020 – Hou jij je hond aan de leiband?

Hou jij je trouwe viervoeter aan de leiband in onze natuurgebieden? Doe het voor de groeiende planten, de broedende vogels, de reekalfjes, andere dieren op zoek naar voedsel, en voor iedereen die niet zo tuk is op honden. Nog al te vaak gebeuren er ongelukken, soms met fatale gevolgen… Bedankt, en geniet van je wandeling! 

2020 – Eerste bevers in het kanaal Gent-Brugge gesignaleerd

Via het kanaal Gent-Brugge kwam een bever terecht in het Minnewater te Brugge. Het dier werd daar gefilmd door Emilie De Baene, studente farmacie uit Brugge. Aan het begin van de 20e eeuw waren Euraziatische bevers wereldwijd bijna volledig uitgestorven. Beschermingsmaatregelen en verplaatsingen hebben het tij toen gekeerd en sinds begin 2000 komt de bever terug … Meer lezen

2020 – Nieuw promotiefilmpje Landschapspark Bulskampveld

De Vallei van de Zuidleie maakt integraal deel uit van het ‘Landschapspark Bulskampveld’. Het Landschapspark is een samenwerkingsverband tussen 18 partners, waaronder Natuurpunt, voor de toeristisch-recreatieve, landschappelijke en ecologische ontwikkeling van een 90 km² groot gebied op grondgebied van de gemeenten Oostkamp, Beernem, Wingene, Aalter en Ruiselede. De algemene coördinatie gebeurt door de provincie West-Vlaanderen. … Meer lezen