2015 – De teloorgang van permanente graslanden in het Houtland***

Afname van grasland en toename van maïs in het Houtland: een trend met gevolgen voor natuur, landschap, waterbeheer, klimaat en toerisme. Voor wie er oog voor heeft, is de achteruitgang van het graslandareaal in onze regio geen nieuws. Over het verdwijnen van historisch permanente poldergraslanden en de beleidsinitiatieven om ze beter te beschermen was het … Meer lezen

2014 – Waterspitsmuis in de Warandeputten***

De grootste spitsmuis van Europa komt voor in de Warandeputten! Dit is formidabel nieuws want de afgelopen 10jaar is deze soort in West-Vlaanderen nog slechts op 3 andere plekken waargenomen.  Ze doet het in Vlaanderen de laatste decennia niet goed en staat op de Rode Lijst aangeduid als “bedreigd”.  Het was Willy Dias die op … Meer lezen