Overige recreatievormen

Recreatieve boottochten

Sommige rederijen organiseren boottochten op het kanaal Gent-Brugge. Een unieke manier om de Vallei van de Zuidleie vanaf het water te ontdekken. Aan boord kun je iets drinken. De ‘Old Piper’ doet in het zomerhalfjaar frequent de Vallei van de Zuidleie aan en ligt aangemeerd in Brugge. Soms doet ook de Milieuboot het kanaal Gent-Brugge aan: ideaal om ook iets op te steken rond het aquatisch leven in het kanaal en de waterkwaliteitsproblematiek. Kijk hier wanneer de Milieuboot in de regio is.

2003-05-08_057_1

Kanovaren

Op zondagen is er enkel pleziervaart op het kanaal Gent-Brugge aanwezig en dan is het zeker voldoende rustig om de kano te water te laten. Ideaal om de natuur in de oeverzones te verkennen. Voor groepen of individueel kun je kano’s huren in de Kijkuit. Vooral ter hoogte van Gevaerts-Noord krijg je een mooi zicht op de indrukwekkend hoge kanaaltaluds.

2005-04-24_0015_RJ_1

Paardrijden

In het gebied zijn er geen faciliteiten voor ruiters. De kanaalbermen met hoge natuurwaarde zijn uitermate gevoelig voor betreding door paarden. De hoefafdrukken kunnen immers kwetsbare vegetatie vernielen. Paardmennen is mogelijk op de verharde jaagpaden langs het kanaal, in zoverre fietsers en wandelaars niet te veel gehinderd worden.

Hengelen

Hengelen in de natuurgebieden beheerd door Natuurpunt is niet mogelijk, wel in het kanaal zelf ter hoogte van zones waar autoverkeer toegelaten is. Er worden meer en meer vissoorten op het kanaal vastgesteld. Sporadisch zelfs Snoek. Er zijn goeie hengelvoorzieningen ter hoogte van de oude kanaalarm en het schiereiland van de Gevaerts. Verder ook op het einde van de Oostdijk te Moerbrugge tot aan de ingang van Leiemeersen-Noord en ter hoogte van de monding van de Rivierbeek langs de Westdijk tegenover de Warandeputten. Langs de onverharde jaagpaden mogen in geen geval auto’s rijden en stationeren.

Share with: