Bornebeek

Kronkelende natuur

 

De Bornebeek ontspringt in Beernem in het provinciaal domein Bulskampveld (ter hoogte van het Natuurpunt-reservaat Heideveld-Bornebeek) en mondt uit in het kanaal Gent-Brugge. Door de relatief geringe verontreiniging is het één van de topbeekjes in de streek. Ondermeer het wettelijk beschermde Bermpje komt er nog voor.

 

In samenwerking met het West-Vlaamse provinciebestuur wordt het stroomafwaartse deel van de Bornebeek natuurvriendelijk beheerd. Er worden hier geen kranen ingezet om de beek te ruimen of te reiten, waardoor de beekbedding en beekoevers een natuurlijk karakter hebben. Dit staat garant voor een hogere natuurwaarde. De provincie werkt aan een plan om in en langs de Bornebeek de natuurwaarden te stimuleren over de volledige lengte.

Bornebeek aan Leiemeersen 2 1

2008-08-01 20D Ker Maria Velia spec 006 Beekloper 1
Beekloper, een zeldzaam oppervlaktewantsje van zuivere beekjes

2007-07-13 20D 216 Houtpantserjuffer 1
Houtpantserjuffer

Grote waterranonkel 1
Soortenrijke laaglandbeken met waterranonkelvegetaties zijn Europees beschermd in toepassing van de Habitatrichtlijn.

Share with: