Leiemeersen

Het toponiem ‘Leiemeersen’ verwijst naar de aanwezigheid van moerassen en natte graslanden in de historische vallei van de Zuidleie. De zeer lage hoogteligging (slechts 5,5m boven de zeespiegel), in combinatie met opkwellend ijzerrijk grondwater, heeft hier unieke veenbodems doen ontstaan. Vele typische planten en dieren van laagveenmoeras en bloemenrijke hooilanden, die elders in Vlaanderen vrijwel zijn uitgestorven, komen nog in de Leiemeersen voor.

2011-05-15 G12 21 1
Omwille van de grote kwetsbaarheid is het gebied enkel toegankelijk tijdens de jaarlijkse opendeurdagen in mei, geleide bezoeken op aanvraag of tijdens beheerwerken. Het gebied is te overzien vanaf het jaagpad langs het kanaal. Dank voor uw begrip.2003-07-14 029 fietsers Leiemeersen 1
Fietsen langs de Leiemeersen.

In de jaren 1960-1970 werden grote delen van de Leiemeersen opgehoogd met huisvuil en baggerslib uit het kanaal en de Brugse reien. De Leiemeersen waren één van de eerste natuurgebieden in Vlaanderen waar met grote middelen aan actief natuurherstel werd gedaan (periode 1992-1994 en 2002-2005). De opgehoogde terreinen werden terug afgegraven tot op de originele veenbodem. Veel zaden van de oorspronkelijke plantengroei in het veen bleken nog kiemkrachtig. De hydrologie was nog intact. Het herstel overtrof de verwachtingen.

2005-04-13 0016 sanering huisvuilstort 1
Sanering oud huisvuilstort

Het succes is mee te danken aan het jaarlijkse maaibeheer dat door Natuurpunt wordt uitgevoerd. Dit gebeurt met de inzet van speciale machines die aangepast zijn aan de moerassige bodems en met de hulp van talrijke vrijwilligers voor het afvoeren van het maaisel. In goeie zomers kan hooi aan landbouwers worden geleverd. In natte zomers wordt het maaisel gecomposteerd. Natuurpunt zet hiermee het werk verder dat tot omstreeks 1950 door de lokale boeren (met de zeis!) werd uitgevoerd.

2006-07-29 56 werkdag Leiemeersen 1
Vrijwilligers van Natuurpunt, jong en oud, helpen een handje bij het hooibeheer: een essentiële activiteit om de hoge natuurwaarde in stand te houden.
Ook interesse? Bekijk ons filmpje en activiteitenagenda.

2008-07-26 G9 09

2010-05-22 5D 058-2 1
Unieke milieuomstandigheden geven aanleiding tot unieke natuur, geroemd tot in het buitenland en meer dan terecht Europees beschermd! De resultaten van de natuurherstelwerken en het beheer door de Natuurpuntvrijwilligers zijn iets om trots op te zijn.

[Group 1]-2011-03-28 G12 002a 2011-03-28 G12 004a-3 images 1
IJzerrijke kwel in de oude meander van de Zuidleie

2010-01-01 G11 05-a 1

2003-06-21 028 1 1 1

[Group 6]-2010-06-16_5D_122-3_2010-06-16_5D_123-3 images-1-HDR

Nog meer informatie is gepubliceerd in De Spille, het lokale ledenblad van Natuurpunt, 2006, jg. 3 nr. 2: download het artikel (1,53MB)

 

 

Share with: