Warande

Het toponiem Warande verwijst naar de jachtfunctie voor de adel.  Het gebied is momenteel nog altijd in privé-bezit en daarom niet vrij toegankelijk.  Vanaf het jaagpad langs het kanaal krijg je een goed idee van de afwisseling van graslanden met veel kleine landschapselementen, waterloopjes en bosgebieden. Lokaal zijn zeer belangrijke natuurwaarden aanwezig, maar die staan onder toenemende druk.

2005-05-02 stitch 0113 pan 1

2005-05-02 stitch 0141 pan wide 1

2009-04-20 5D 044 1
Zuidervaartje en zuur eiken-beukenbosje

2009-04-20 5D 076 1
Zuidervaartje met bunkers langs het kanaal en historische hoeve Ter Laere

2010-04-28 5D 026 1
Waardevol zuur eiken-beukenbos langs de Rivierbeek

2010-06-24 5D 197 1
Dreven met relicten van de vroegere heiden en schrale graslanden.

Foto 010 1 1
Alluviale essen-elzenbosjes met rijke voorjaarsflora (o.a. Bosanemoon, Keverorchis e.d.)

dikste eik Oostkamp 1
De dikste eik ten zuiden van Brugge

 

Share with: