14/05/2006: Jubileumfeest 25 jaar Vallei van de Zuidleie

barge2_3_1Zo’n 1000 mensen vierden op 14 mei 2006 met Natuurpunt mee. 25 jaar inzet voor de Vallei van de Zuidleie werd in de kijker geplaatst, een ketting van unieke natuurgebieden langs het kanaal Gent-Brugge. Dankzij het gericht beheer en de inzet van vele tientallen vrijwilligers is de natuurwaarde in de Leiemeersen, Warandeputten en Gevaerts sterk toegenomen of hersteld. Grote inspanningen zijn geleverd om ook het publiek mee te laten genieten van al die natuurpracht. Duurzame samenwerkingverbanden werden gesmeed met verschillende partners, zoals de beheerder van het kanaal (Waterwegen en Zeekanaal NV), de provincie West-Vlaanderen, de gemeente en het Regionaal Landschap Houtland vzw. Mee dank zij de inspanningen van Natuurpunt is het kanaal Gent-Brugge uitgegroeid tot een toeristische hoofdas voor fietsers en wandelaars. Een succesverhaal !

De tenten voor het jubileumfeest waren opgeslagen aan de kaaimuur ter hoogte van de Warandeputten. Hier was ook de aanlegplaats van de Barge, een getrouwe reconstructie van een middeleeuws binnenschip dat ooit, voortgetrokken door paarden, dé vaste verbinding verzorgde tussen Brugge en Gent. Het was, naast de bloemenpracht in de Leiemeersen, de absolute blikvanger van deze jubileumviering.

2006-05-14_077_1_2

2006-05-14_003_1_1_1In de voormiddag was er een officiële plechtigheid in aanwezigheid van verschillende hoogwaardigheidsbekleders en diverse sprekers

  • Het openingswoord werd gegeven door Robert De Clercq, voorzitter van Natuurpunt Oostkamp en gastheer van de plechtigheid (foto rechts).
  • De burgemeester van Oostkamp, dhr. Luc Vanparys, sprak lovende woorden voor de inzet van Natuurpunt. Hij bracht ook het heugelijke nieuws mee dat de vereniging kan rekenen op gemeentelijke steun voor de uitgave van een educatieve folder over de Vallei van de Zuidleie.
  • Prof. Dr. Eckhart Kuijken, Directeur van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, vertelde hoe hij in in 1981, toen nog als voorzitter van Natuurreservaten vzw (de voorloper van Natuurpunt), de Leiemeersen bezocht samen met de toenmalige directeur van Bruggen en Wegen afd. Bovenschelde, Mevrouw Krebs. Ondanks de vele brandnetelprikken die Mevr. Krebs toen opliep, zou het de start betekenen van een duurzame samenwerking voor behoud en ontwikkeling van de Leiemeersen. Eckhart Kuijken beklemtoonde de Europese natuurwaarde die het gebied dank zij het gerichte beheer ondertussen verkreeg. Het is een unieke natuurparel voor Vlaanderen.
  • Willy Ibens, directeur van Natuurpunt, had het voornamelijk over de maatschappelijke rol van Natuurpunt: enthousiaste vrijwilligers die samen met vele partners werken aan meer natuur, betere natuur en natuur voor iedereen ! Natuurpunt zorgt zo voor een sterke maatschappelijke verankering en draagvlak voor natuur en landschap in Vlaanderen.
  • Ir. Johan Laurent, afdelingshoofd bij de NV Waterwegen en Zeekanaal beklemtoonde de multifunctionele rol van de Vlaamse waterwegen, waarbij de ecologische functie een doelstelling blijft binnen het beleid van het Vlaamse Gewest. Hij verwees hierbij ondermeer naar de inspanningen die W&Z in het verleden deed voor natuurontwikkeling in de Vallei van de Zuidleie en de geslaagde resultaten ervan.
  • Dhr. Jan Verheeke (en zoon) vertegenwoordigde(n) Vlaams Minister Kris Peeters. Hij bracht geruststellende woorden mee dat bij eventuele toekomstige werken aan het kanaal, in functie van een betere binnenvaartontsluiting voor Zeebrugge, er zeker rekening zal worden gehouden met de grote ecologische waarden.

2006-05-14_006_1_1_12006-05-14_007_1_1_12006-05-14_004_1_1_12006-05-14_008_2_12006-05-14_013_1_1_1

vlnr: Luc Vanparys, Eckhart Kuijken, Willy Ibens, Johan Laurent, Jan Verheeke

En dan het persmoment : een groot taart met daarop het kanaallandschap, inclusief oude armen van de Zuidleie en bloemrijke hooilanden, wordt aangesneden onder het motto “25 jaar Vallei van de Zuidleie : dit smaakt naar meer”.

14mei3_1

DSCN4484_2

De Barge bracht het bonte gezelschap van hoogwaardigheidsbekleders en sympathisanten vervolgens naar de Leiemeersen. Ondertussen was het genieten geblazen van het prachtige kanaallandschap van op het water.

14mei1_1

In de Leiemeersen oogstte de oogverblindende bloemenpracht algemene lof en verwondering. Daarna was het hoog tijd om af te sluiten met een drankje of een goeie trappist gesponsord door Westmalle.

14mei4_1

Het namiddagprogramma was druk gevuld. Het was drummen op de Barge voor een plaatsje, voor een unieke boottocht naar de Leiemeersen, waar niet minder dan 25 gidsbeurten werden gegeven.

barge1_1_1

2006-05-14_068_1_1

14mei6_1

2006-05-14_064_1_1

Ondertussen draaide de bar op volle toeren.

2006-05-14_7039-7040_par_1_1

2006-05-14_074_1_1

Kinderen konden zich laten schminken. Ze kregen spannende verhalen voorgeschoteld door de bekende jeugdauteur en illustrator Pieter Gaudesaboos op een unieke locatie, nl. in de buik van het binnenschip de Taranta. Creatievelingen konden zich uitleven in het kleidraaien en boetseren. Leergierigen (en vooral papa’s) waren te vinden aan de stand over waterkwaliteit en wateronderzoek, met een grote levende snoek als blikvanger.

2006-05-14_101_1_1

2006-05-14_099_1_1

2006-05-14_095_1_1

In een gelegenheidstentoonstelling werden foto’s bijeengebracht van de afgelopen 25jaar, die ondermeer de evolutie schetste in het materiaal dat wordt ingezet bij het natuurbeheer in de Vallei van de Zuidleie. Natuurpuntvrijwilligers van het eerste uur moesten bekennen dat de tijd niet heeft stil gestaan…

20060514CV134_1

De hele namiddag draaide de plantenbeurs op volle toeren. Zo’n 400 wilde planten en tuinkruiden werden aan de man gebracht.

2006-05-14_087_1_1

2006-05-14_088_1_1

Vrijwilligers van Natuurpunt spraken andere mensen aan over de werking van onze vereniging. Niet minder dan 34 nieuwe leden-gezinnen besloten om zich bij Natuurpunt aan te sluiten. Zo staat de vereniging weer een stukje sterker.

2006-05-14_094_2_1

2006-05-14_080_1_1

Dank zij de enthousiaste inzet van tientallen Natuurpuntvrijwilligers en de massale opkomst van het publiek was het jubileumfeest een groot succes. Op naar de 50 jaar !

2006-05-14_078_1_1

Share with: