17/05/2009: Grootse kanaalhappening te Oostkamp

Kanaalhappening in de Leiemeersen op 17 mei 2009

Samen met alle andere Natuurpuntafdelingen langs het kanaal Gent-Brugge, zette Natuurpunt afd. Oostkamp op zondag 17 mei de bijzondere natuur- en landschapswaarden van dit historische kanaal in de kijker. Overal langs het kanaal brachten allerlei activiteiten heel wat volk op de been. Het kloppend hart lag aan de Leiemeersen te Oostkamp. Heel wat partners waren bij de organisatie betrokken: Aardgas, Waterwegen & Zeekanaal NV, provincie West-Vlaanderen, Regionaal Landschap Houtland, de gemeente Oostkamp, de lagere school van Moerbrugge…

In de voormiddag waren er korte toespraken van diverse prominenten tijdens een officiële plechtigheid die in het teken stond van een aangepast beleid voor de ecologische, landschappelijke, recreatieve en educatieve waarde van het kanaal en de aangrenzende natuurgebieden. De toespraken werden sterk beïnvloed door de recente evolutie in het dossier Seine-Schelde-West, waarbij mogelijk opnieuw meer druk komt te liggen op het kanaal Gent-Brugge voor de verbreding ervan. Hierdoor zouden internationaal belangrijke natuurwaarden verloren gaan.

  • Natuurpuntvoorzitter Walter Roggeman gaf een ‘schot voor de boeg’ door te stellen dat voor de ontsluiting van de haven van Zeebrugge best voor de estuaire vaart en het 3e en 4e spoor wordt gekozen. Hij benadrukte de enorme ecologische waarde van de Vallei van de Zuidleie, de rol van Natuurpunt en het streven naar partnerships. De volledige toespraak kun je hier lezen.
  • De burgemeester van Oostkamp, Luc Vanparys, beaamde dat ook de gemeente het kanaal liever behoudt zoals het nu is. Hij sprak bovendien de wens uit om de samenwerking met Natuurpunt Oostkamp te versterken, o.a. via de realisatie van een informatiefolder over de Vallei van de Zuidleie en de gezamenlijke ondertekening van een ‘charter voor biodiversiteit’.
  • Gedeputeerde Jan Durnez bracht hulde aan de jarenlange samenwerking tussen het provinciebestuur en Natuurpunt Oostkamp in allerlei projecten rond de Vallei van de Zuidleie en de Leiemeersen in het bijzonder. Ook hij hield een opgemerkt pleidooi om het historische kanaallandschap te koesteren voor de komende generaties.
  • Luc Verhaest, afdelingsverantwoordelijke van afd. Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal, beaamde de onzekerheid rond het al dan niet verbreden van het kanaal in de toekomst. Hij bracht woorden van lof mee voor de inspanningen die de verschillende afdelingen van Natuurpunt langsheen het kanaal getroosten voor behoud en herstel van natuur en landschap. Hij verwees naar de lopende onderhandelingen voor eventueel bijkomende gebieden van W&Z die zouden kunnen in beheer genomen worden en concrete afspraken rond de mogelijkheid voor een officiële erkenning als natuurreservaat.
  • Tot slot brak Minister van Staat Johan Vande Lanotte een lans om bij de afwegingen rond de binnenvaartontsluiting van Zeebrugge van in het begin een open dialoog aan te gaan met alle belanghebbenden op basis van objectieve studies. Zo was het in het Seine-Schelde-West dossier niet verlopen.

2009-05-17_5D_12_Vandelanotte2009-05-17_5D_06_Verhaest2009-05-17_5D_10_Durnez2009-05-17_5D_09_Vanparys2009-05-17_5D_05_Roggeman

vlnr: Johan Vande Lanotte, Luc Verhaest, Jan Durnez, Luc Vanparys, Walter Roggeman

2009_0517leiemeersen0015_1

Het officiële gedeelte werd afgesloten met de inhuldiging van de nieuwe informatieborden in ons natuurgebied, een korte wandeling tussen de orchideeëngraslanden in de Leiemeersen en een receptie.

nieuwe_infoborden_1_1

2009-05-17_G10_20_1

In de namiddag waren er allerlei activiteiten voor het grote publiek: doorlopend geleide bezoeken aan het natuurreservaat, plantenbeurs, infostand en bar. Enkele sfeerfoto’s hieronder.

2009-05-17_G10_35_1

2009-05-17_G10_43_1

IMG_0080_1

IMG_0088_1

IMG_0087_1

2009-05-17_G10_44_1

IMG_0079_1

2009-05-17_G10_37_1

2009-05-17_G10_41_1

Share with: