2/06/2002: Gluren bij de buren – Vallei van de Zwarte Beek

In juni 2002 trok het beheerteam van de Vallei van de Zuidleie voor een weekendje naar de Vallei van de Zwarte Beek (Beringen, Limburg).

Een deel van de venige graslanden is er onderhevig aan spontane verbossing nadat het terrein door de landbouw verlaten werd. Natuurpunt herstelt de oorspronkelijke soortenrijke hooilanden door opnieuw te starten met een maaibeheer. Hierdoor krijgen o.a. kwetsbare broedvogels als Watersnip terug kansen. Natuurpunt Oostkamp stak een handje toe bij het verwijderen van de bosopslag.

2-06-2002_009_1_1

2-06-2002_014_1_1

2-06-2002_012_1_1

Gezellig samenzijn ‘s avonds op de kampplaats.
2-06-2002_018_1_1

De volgende dag was het tijd voor een verkenning van de prachtige Vallei van de Zwarte Beek met schitterende broekbossen, laagveenmoerassen en soortenrijke natte schraalgraslanden: de Leimeersen in het (super)groot…
2-06-2002_051_1_1

2-06-2002_055_1_1

2-06-2002_044_1_1

Er werd onder deskundige leiding ook een bezoek gebracht aan het aangrenzende militair domein met uitgestrekte stuifzanden, natte en droge heiden en bossen.

2-06-2002_027_1_1

2-06-2002_024_1_1

2-06-2002_025_1_1

2-06-2002_033_1_1

2-06-2002_034_1_1

 

 

 

 

 

 

 

Share with: