24-25/05/2003: plechtige opening van de Warandeputten

Op 24 mei 2003 werden de Warandeputten feestelijk ingehuldigd in aanwezigheid van ongeveer 300 prominenten en genodigden. De plechtigheid begon met verschillende toespraken onder het waakzaam oog van onze Groene kikker-mascotte:

  • Ann D’heedene (Natuurpunt Oostkamp) had het over de ecologische en educatieve waarde van het gebied;
  • Luc Vanparys (burgemeester Oostkamp) beklemtoonde vooral de toeristisch-recreatieve waarde voor de gemeente;
  • Walter Roggeman (voorzitter Natuurpunt) verwees o.a. naar de kracht van publiek-private samenwerking voor de realisatie van mooie natuurprojecten. Woorden van dank werden uitgesproken ten aanzien van AWZ, bouwheer van het project en ir. Jan Strubbe in het bijzonder, zonder wiens bezieling het project wellicht niet mogelijk was geweest.
  • ir. Jan Strubbe (Directeur-Generaal van AWZ) had het over het engagement van AWZ om binnen hun bevoegdheden zorg te dragen voor ecologische en landschappelijke waarden en over het belang van voorbeeldprojecten zoals de Warandeputten. Omwille van de nood aan uitwisseling van knowhow voor de realisatie van het project, noemde hij de samenwerking tussen alle partners bijzonder geslaagd.
  • Renaat Landuyt (Minister vice-president en Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme) verwees naar het belang van het kanaal Gent-Brugge als belangrijke recreatieve as voor de regio en brak een lans om het kanaal verder ecologisch en landschappelijk op te waarderen. Hij bedankte ook Natuurpunt voor de jarenlange inzet terzake.
  • Gilbert Bossuyt (Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie) kreeg het laatste woord. Hij moest zich helaas op het laatste nippertje verontschuldigen, maar liet een mooie toespraak nasturen.

2003-05-25_010_1_1_12003-05-25_006_1_1_12003-05-25_007_1_1_12003-05-25_004_1_3_12003-05-25_014_1_1

vlnr: Ann D’heedene, Walter Roggeman, Luc Vanparys, Jan Strubbe, Renaat Landuyt

2003-05-25_005_2_1

Na de toespraken voltooiden Jan Strubbe en Renaat Landuyt de natuurontwikkelingswerken in de Warandeputten door met een laatste spade grond het wandelpad volledig af te werken. Onze Groene kikker-mascotte kon niet wachten om in het water te springen.

2003-05-25_016_1_1

Het wandelpad met de kijkhutten en het plankenpad werden feestelijk ingewandeld.

2003-05-25_018_1_1

2003-05-25_021_1_1

Zoals het hoort werd de plechtigheid afgesloten met een receptie.

2003-05-25_023_1_1

Het was fijn dat ook de aannemers en kraanmannen, die de Warandeputten tot een natuurparel hadden omgetoverd, op de plechtige opening aanwezig waren.

2003-05-25_025_1_1

De plechtigheid kreeg ruime weerklank op de lokale TV-zender Focus-TV

2003-05-25_032_1_1

De dag werd voor de Oostkampse Natuurpuntleden en sympathisanten feestelijk afgesloten met een etentje en een fuif in zaal Oud Stuivenberge.

2003-05-25_036_1_1

Op 25 mei organiseerde Natuurpunt Oostkamp een “Natuur.Feest” met geleide wandelingen en diverse activiteiten, waarop ongeveer een duizendtal bezoekers mochten worden verwelkomd. Niet minder dan 50 gezinnen sloten zich aan als nieuw lid van Natuurpunt !

2003-05-25_040_1_1

Gedurende dit feestweekend waren er doorlopend demonstraties, workshops, geleide wandelingen en educatieve natuuractiviteiten ter plaatse.

2003-05-25_031_1_1

2003-05-25_045_1_1

2003-05-25_046_1_1

2003-05-25_071_1_1
2003-05-25_062_1_1
2003-05-25_058_1_1
2003-05-25_053_1_1

 

Share with: