2013 – Gevaerts-Noord: maïsakkers werden schitterende natuur***

2008-05-14 G9 079-2

Bemesting en een rijke natuur gaan niet samen. Zo’n 15 jaar geleden werden 6ha maisakkers langs het kanaal Gent-Brugge ingericht voor natuur en zachte recreatie. De bemeste bouwvoor werd afgegraven, zodat een natuurlijke zand- en lemig zandbodem terug aan de oppervlakte kwam. Galloways en ezeltjes van Natuurpunt zorgden voor een graasbeheer. De natuur kwam terug. En hoe! Tegenwoordig is Gevaerts-Noord een referentiegebied voor een landschapstype dat nagenoeg uit onze streken verdwenen was. Het zogezegde “wastine-landschap” met een variatie van droge en natte schraalgraslanden, heide-achtige begroeiingen en bremstruwelen was tot in de 19e eeuw typerend voor de veldgebieden ten zuiden van Brugge (bv. Beverhoutsveld, Bulskampveld enz.). Ze werden in stand gehouden doordat boeren hun vee hier lieten grazen, zonder te bemesten. In de winter werd er ook gekapt voor brand- en geriefhout. Een rijke fauna en flora kwam er voor. Dank zij Natuurpunt wordt dit landschapstype op meerder plaatsen in het Brugse Ommeland terug ontwikkeld: een feest voor het oog. Breng in het voorjaar maar eens een bezoekje aan Gevaerts-Noord als de Gaspeldoorn en Brem bloeit. Meer info hier.

Natuurpunt-vrijwilligers moeten de grazers in Gevaerts-Noord een handje helpen om de wilgenopslag in toom te houden. Zo krijgen de zeldzame schraalgraslanden alle kansen om te ontwikkelen.  Guy Van Moffaert (uiterst links op de foto) houdt al 15 jaar een oogje in het zeil voor het welzijn van onze Galloway-runderen en sympathieke ezeltjes.  Bedankt Guy!

2013-11-16 G1X 002 bewerkt-2

2011-09-11 G12 39

Share with: