02/03/2010: Roerdomp in de Warandeputten

2007-01-20_78_trim2_1_1De Roerdomp is een zeldzame reigerachtige in Vlaanderen en typisch voor rietmoerassen. Er broeden slechts zo’n 20 koppeltjes in Vlaanderen. In de winter is de soort iets talrijker: soortgenoten uit Noordoost-Europa komen dan naar onze contreien afgezakt om te overwinteren, vooral in strenge winters.

Elke winter worden er Roerdompen in de Warandeputten geobserveerd. Reeds enige tijd voelt een exemplaar zich blijkbaar bijzonder in zijn sas in het gebied. Vanuit de kijkhutten kon het dier verschillende keren goed gezien worden. Geen sinecure want Roerdompen zijn perfect gecamoufleerd in het riet, zeker als ze hun ‘paalhouding’ aannemen. Daarbij strekken ze hun kop en lichaam zoveel mogelijk omhoog en blijven ze roerloos zitten, waardoor ze vrijwel onzichtbaar worden. De naam verwijst naar het geluid, een diep misthoornachtig ‘whoemp’, die ze vooral in de paartijd laten horen. Roerdompen voeden zich vooral met visjes, maar ook muizen en amfibieën worden niet versmaad.

Share with: