13/05/2009: aanduiding van een deel van de Vallei van de Zuidleie als “ankerplaats”

Net voor zijn afscheid als Vlaams Minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed, heeft Dirk Van Mechelen een groot deel van de Vallei van de Zuidleie voorlopig aangeduid als “ankerplaats”.  Het gaat om het kanaallandschap tussen de historische hoeve “Joyeuse Pensée”, de ring rond Oostkamp en de Stationstraat-Moerbrugsestraat. Ook een belangrijke zone op de rechteroever van het kanaal is opgenomen in de afbakening, nl. de valleidepressie van de zogenaamde “Jonckheeresbeek”, in feite een oude arm van de Zuidleie. Laatstgenoemde open ruimte stond in het verleden onder zeer zware druk voor verkaveling, maar daar is nu hopelijk definitief een stokje voor gestoken.  Opvallend is dat de Warandeputten geen deel uitmaken van de ankerplaats. Dit is eenvoudig te verklaren door het feit dat de Warandeputten een recent en kunstmatig landschap zijn, ontstaan uit opgespoten terreinen. De afbakening vormt onderdeel van een veel grotere ankerplaats, met daarin de bossen en kasteeldomeinen van Gruuthuyse, Cellen, Erkegem, Rooiveld en Kampveld. De volledige afbakening vind u onderaan dit bericht. Het openbaar onderzoek loopt tot 4 september 2009.

Ankerplaatsen zijn beschermde landschappen met bijzondere waarde: natuurwetenschappelijk, historisch, esthetisch, sociaal-cultureel en/of ruimtelijk-structurerend.  Het unieke kanaallandschap met zijn oude meanders van de Zuidleie, monumentale bomenrijen, het Zuidervaartje, waardevolle valleidepressies, kleinschalig landbouwlandschap en bossen met heiderelicten voldoet ruimschoots aan de criteria. Er zijn geen directe rechtsgevolgen voor de burger. Maar de overheid is wel gebonden aan een verplichting om die erfgoedwaarden in stand te houden, dus ook in de vergunningsverlening, de ruimtelijke ordening en het beheer. Hopelijk is hiermee ook de druk van de ketel voor een kanaalverbreding of industriële ontwikkeling op de rechteroever. Het duurzaam behoud van de resterende ecologische waarden valt of staat met een afdoend handhavingsbeleid door de overheid.

Het aanwijzingsbesluit kunt u hier bekijken (in pdf formaat).
Meer informatie over erfgoedlandschappen en ankerplaatsen vindt je na deze link.

b1015_6_1

Share with: