17/09/2009: een nieuwe plantensoort voor de Leiemeersen: Wilde Bertram

In één van onze hooilandjes werd Wilde bertram (Achillea ptarmica) ontdekt, een typische soort van schrale vochtige ruigtes of laat gemaaide hooilanden op veen of venig zand.

Foto: Wilde bertram met Zwarttip-smalboktor (Corymbia fulva)

2009-06-29 5D 071 Zwarttip-smalboktor op Wilde bertram Corymbia fulva op Achillea ptarmica 1

Share with: