2014 – Waterspitsmuis in de Warandeputten***

Waterspitsmuis_19-09-2014_Warandeputten_Willy Dias

De grootste spitsmuis van Europa komt voor in de Warandeputten! Dit is formidabel nieuws want de afgelopen 10jaar is deze soort in West-Vlaanderen nog slechts op 3 andere plekken waargenomen.  Ze doet het in Vlaanderen de laatste decennia niet goed en staat op de Rode Lijst aangeduid als “bedreigd”.  Het was Willy Dias die op 9 september 2014 zijn oog liet vallen op een uit de kluiten gewassen dode spitsmuis op het knuppelpad doorheen het moeras van de Warandeputten.  Op basis van een goede foto werd de waarneming door experten bevestigd. Zo is op de onderkant van de staart een rij van stijve haren te zien, die helpt bij het zwemmen. Ook in 2011 werd al een vermeende dode Waterspitsmuis in de Warandeputten gezien, maar er was toen geen goede foto beschikbaar als bewijsmateriaal.  Het sterkt het vermoeden dat er wellicht een populatie in de Warandeputten aanwezig is. Waterspitsmuizen hebben zeer schoon water en een structuurrijke oever- en waterplantenvegetatie nodig om te overleven.  Ze zoeken hun prooien al zwemmend onder water: waterinsecten, wormen, slakken, kleine visjes, jonge amfibieën of aas. Al het voedsel wordt boven water verorberd. Ze eten per dag minstens hun lichaamsgewicht (10-25g), kunnen tot 20 seconden onder water blijven en worden (in gevangenschap) tot 3 jaar oud. Deze waarneming zet nog eens het belang van de Warandeputten in de verf  en laat zien dat het creëren van nieuwe habitats een succesvolle maatregel kan zijn voor de bescherming van de soort !

(foto: Willy Dias)

Share with: