2017 – Nieuw onthaalpunt van het Landschapspark Bulskampveld in de Vallei van de Zuidleie

Onder het welziend oog van een 70-tal genodigden werd op 21 mei een nieuw onthaalpunt van het Landschapspark Bulskampveld ingehuldigd langs het kanaal Gent-Brugge.  Natuurpunt kreeg er een nieuwe zone van 2ha in eigendom van Waterwegen en Zeekanaal in beheer.  Een deel ervan werd in nauwe samenwerking met het Regionaal Landschap Houtland ingericht als onthaal- en rustpunt voor de vele fiets- en wandelrecreanten langs het kanaal.

Vanop een uitkijkplatform boven op een bunker uit WO II geniet je van het omgevend landschap en leer je alles over de veldslag in 1382 tussen Bruggelingen en Gentenaars bij de aanleg van het kanaal. In een nieuw aangelegde poel kun je van op een houten steiger waterbeestjes opvissen en leren herkennen.  Een wandelpad brengt je in contact met bloemenrijk nat grasland en zeldzame wilde orchideeën. Er zijn rustbanken voorzien en kinderen kunnen een boommikado beklimmen met uitzicht over het gebied. Blikvanger van het onthaalpunt is een kunstwerk van Rik Beuselinck van een reuzegrote grootoorvleermuis, gemaakt in cortenstaal, die boven op de bunker is geplaatst. Het is de bedoeling dat je binnenkort ook een kijkje kunt nemen binnen in de bunker. De aanleg van het onthaalpunt kreeg financiële steun van de Vlaamse Landmaatschappij, de provincie West-Vlaanderen en het Agentschap Natuur en Bos.

Lieven De Schampelaere, voorzitter van Natuurpunt, beklemtoonde tijdens de inhuldiging het grote ecologisch belang van de Vallei van de Zuidleie in de Vlaamse en Europese context. Natuurpunt streeft in heel Vlaanderen naar meer en kwaliteitsvolle natuur met oog voor landschap en erfgoed.  Samen bepalen ze de identiteit van een streek en zijn ze de duurzame basis voor toeristische en recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden. Een goede samenwerking met Regionale Landschappen en overheden zijn daarbij essentieel.

Het belang van partnerships werd volmondig beaamd door de andere sprekers. Links: Agnes Peil, hoofd Afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal en rechts: gedeputeerde Bart Naeyaert, voorzitter van het Regionaal Landschap. Agnes Peil was zichtbaar geïnspireerd door het jarenlange werk van Natuurpunt in de Vallei van de Zuidleie, wat door de aanwezige Natuurpunters zeer werd geapprecieerd. Onder het goedkeurend oog van gastheer Hugo Boden (voorzitter NP Oostkamp) stak ook gedeputeerde Bart Naeyaert de hand uit voor verdere samenwerking. We kijken al uit naar volgende gezamenlijke projecten.

Plechtig moment: de onthulling van het vleermuiskunstwerk door (vlnr) Lieven De Schampelaere, Rik Beuselinck (kunstenaar), gedeputeerde Bart Naeyaert en Agnes Peil, geflankeerd door vertegenwoordigers van de gemeenten Oostkamp en Beernem, de provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos. De gezamenlijke vlag van Natuurpunt en Regionaal Landschap stonden symbool voor de goede samenwerking bij de realisatie van dit project.

Zicht op de nieuwe poel met houten steiger, de bomenmikado, onthaalinfrastructuur en op de achtergrond bloemenrijk grasland.

 

Share with: