2018 – Vallei van de Zuidleie ontvangt steun van de Koning Boudewijnstichting

Recent mocht de Vallei van de Zuidleie een financiële steun van 13.000 euro in ontvangst nemen van de Koning Boudewijnstichting. Met die middelen werken we aan de uitbreiding van de Vallei van de Zuidleie, een uniek gebied met veel moeras en natte graslanden waarvan grote delen toegankelijk worden gemaakt voor natuurbeleving.  Blikvangers zijn de vele duizenden wilde orchideeën in het voorjaar en een weelde aan zeldzame planten en dieren. De rijke natuur in de Vallei van de Zuidleie bewijst nog andere diensten aan de samenleving. Langs de Rivierbeek, de Bornebeek en de Merlebeek wordt door Natuurpunt geïnvesteerd in het herstel van een natuurlijke komberging van overtollig neerslagwater wanneer in de buurt huizen of wegen met overstroming worden bedreigd. De terreinen werken als een spons en zuiveren het water. De natte veenbodems slaan evenveel C02 op als een bos. Een aantrekkelijk landschap krijgt opnieuw gestalte en erfgoedwaarden worden gekoesterd. Zo wordt de Zuidleie, de historische bovenloop van de wereldberoemde Brugse reitjes, terug in ere hersteld. Natuurpunt werkt aan dit project met hart en ziel en is dankbaar voor de inzet van de vele vrijwilligers en alle morele en financiële steun.

Share with: