2019 – Nachtegalenconcert in de Warandeputten en Gevaerts-Noord

De Nachtegaal staat op de Rode Lijst van broedvogels in Vlaanderen. De voorbije 30 jaar is het aantal broedgevallen ruim gehalveerd. Ze overwinteren in Zuidelijk Afrika en net zoals vele andere langeafstandstrekkers slinken hun aantallen. Vanaf mei komen ze in onze contreien om te broeden in dichte, meestal vochtige struwelen en bossen. In Vlaanderen is de Nachtegaal enkel in de duinen en langs de Schelde nog een vrij courante broedvogel.

Voor het eerst kwam een koppeltje Nachtegaal tot broeden in de Warandeputten (zie foto van Jean-Pierre Valentin) in een stukje dicht wilgenstruweel. In mei en juni bracht het mannetje vol overgave zijn luidruchtig, avondlijk en nachtelijk crescendo concert. Heerlijk om naar te luisteren.

Het is toeval, maar ook in de dichte struwelen van de kanaaloevers in Gevaerts-Noord waren er dit voorjaar diverse waarnemingen van zingende Nachtegaal. Het is niet onmogelijk dat de soort ook hier tot broeden kwam. Hopelijk vinden de vogels en hun jongen volgend jaar hun weg naar de Warandeputten en Gevaerts-Noord terug.

Broedgebieden in Vlaanderen van de Nachtegaal in 2019, met aanduiding van Warandeputten en Gevaerts-Noord in de rode cirkel. (Bron: www.waarnemingen.be)

Share with: