2020 – Make-over van de Warandeputten gestart

De Warandeputten, gelegen langs het kanaal Gent-Oostende te Moerbrugge (Oostkamp), bestaan uit een mix van open water, moeras en soortenrijk grasland. In het westen wordt het gebied begrensd door de Rivierbeek, in het zuiden door de spoorweg Brugge-Gent. Het is integraal gelegen in Europees beschermd Habitatrichtlijngebied en vormt de toegangspoort tot het Landschapspark Bulskampveld.  In 2002 werden recreatieve inrichtingswerken uitgevoerd om mensen via vlonderpaden en vogelkijkhutten in contact te brengen met de rijke natuur. Ondertussen maakt het gebied deel uit van het provinciaal wandelnetwerk ‘Velden en Meersen’.

Bijna 20 jaar na de openstelling voor het publiek is het gebied aan een make-over toe.  Het vlonderpad aan de kant van het spoor, doorheen fraai moerasbos met drijftillen, moest verdwijnen voor de verbreding van het spoor. Het vlonderpad aan de kant van het kanaal had zijn beste tijd gehad. Vrijwilligers van Natuurpunt Oostkamp zijn daar nu (corona-proof) gestart met de vernieuwingsoperatie. Een volledig nieuw bovendek uit duurzame, gerecycleerde materialen wordt momenteel aangebracht. Waar de waardevolle moerasvegetatie te veel dreigde dicht te groeien met wilgenopslag zijn de wilgen in hakhout omgezet.

In 2021 staan nog heel wat bijkomende werken op stapel. In het hele gebied komen er verschillende poelen en open waterpartijen bij. Een van de vijvers die sterk is dicht geslibd door bladval, zal worden uitgebaggerd en krijgt een oeverzwaluwwand. Aan deze vijver komt ook een heuse ‘onderwaterkijkhut’: via een trap zullen bezoekers in een betonnen constructie met 2 grote ramen kunnen afdalen om met de rijke onderwaterwereld van de Warandeputten te kunnen kennis maken.  Dit wordt een primeur voor Vlaanderen en ongetwijfeld een toeristische troef voor het Landschapspark Bulskampveld. 

Aan de kant van het spoor zullen nieuwe kansen gecreëerd worden voor de ontwikkeling van door kwel gevoed moerasbos, waarvan de mooiste stukken helaas moesten verdwijnen voor de uitbreiding van het spoor. Hiertoe zal een oude dijk worden afgegraven, waardoor ook de noodzakelijke komberging wordt gecreëerd om overstromingsrisico’s van de woonwijk stroomopwaarts te vermijden. Langs de bijkomende wandellus zullen bij de vijvers kijkwanden voorzien worden. Wandelaars zullen via een trap de spoorwegbrug kunnen oversteken om hun wandeling verder te zetten in de Warandeputten ten zuiden van het spoor. Daar komt een extra wandellus van ca. 1km, die nu ook de verbinding mogelijk maakt met De Cellen (beheerd door ANB). Er komt ook een wandelbrug over de Rivierbeek en een vogelkijkhut.  Het gedeelte van de Warandeputten ten zuiden van het spoor zal in 2021 ook verder ingericht worden als gecontroleerd overstromingsgebied, waardoor hier bijkomend moerasbos zal ontwikkelen. Tenslotte worden de oevers van de gekanaliseerde Rivierbeek natuurvriendelijk ingericht met brede rietkragen.

Natuurpunt is trots en blij dat zo vele partners hun actieve steun willen verlenen om dit project mogelijk te maken: de gemeente Oostkamp, de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij (Landinrichtingsproject Brugse Veldzone), het Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse Milieumaatschappij, Tucrail/Infrabel en de Vlaamse Waterweg NV.  Door deze unieke samenwerking worden de Warandeputten straks nog mooier en ecologisch waardevoller en een natuurrecreatieve troef voor het Brugse Ommeland. Rendez-vous voor de plechtige opening is voorzien eind 2021 – begin 2022. Nog even geduld dus, maar zo weet u bij uw volgend bezoek aan de Warandeputten alvast wat er allemaal te gebeuren staat.

Topobservaties in de Warandeputten waren in 2020 een broedgeval van de Wintertaling (onder) en het maandenlange verblijf van een Kwak, een zeldzame en mysterieuze nachtreiger (boven).

Share with: