2021 – Er kan opnieuw gewandeld worden rond de ‘Kleine Warandeput’

Helaas moest eind 2018 het mooie vlonderpad doorheen het moerasbos langs het spoor verdwijnen voor de aanleg van een 3e en 4e spoor. Ook de mooie drijftilvegetaties in de oude afgesneden arm van de Rivierbeek gingen verloren. Een rondwandeling was al die tijd niet meer mogelijk. Eindelijk konden we werk maken van de aanleg van een nieuw wandelpad. De grondwerken werden recent voltooid. Er volgen nog extra beplantingen en er komt ook nog een kijkwand om de vogels op de plas te observeren zonder ze te verstoren. Momenteel is de dodaars al volop aan het baltsen. Kom dat zien.

Herinnering aan het vlonderpad langs het spoor doorheen prachtig moerasbos
Moerasbos en drijftillen moesten verdwijnen voor de verbreding van het spoor
Grondwerken voor aanleg nieuw wandelpad
Missie volbracht

Met dank aan het Agentschap Natuur en Bos voor de subsidiëring van de werken

Share with: