2022 – In Gevaerts-Noord ontwikkelt zich een uniek ‘wasplatengrasland’

Wasplaten zijn vrolijke kleine paddenstoeltjes met een opvallend rood, oranje of geel kleurtje die in groepjes door elkaar kunnen voorkomen. Ze worden ook wel de orchideeën onder de paddenstoelen genoemd, enerzijds door hun fraaie kleur, maar anderzijds ook door hun hoge eisen die ze stellen aan hun groeiplaats. Ze zijn enkel te vinden in schrale, ongestoorde graslanden. Dit maakt dat het merendeel van de soorten zeldzaam is en op de Rode Lijst staat. Wasplaten ziet Natuurpunt dus graag opduiken in de natuurgebieden. Ze zijn een teken dat het graslandbeheer zijn vruchten afwerpt. Graslanden met meer dan vijf soorten wasplaten krijgen het kwaliteitskeurmerk ‘wasplatengrasland’ toegekend. In dergelijke graslanden komen niet alleen wasplaten voor, maar ook andere bijzondere graslandpaddenstoelen zoals satijnzwammen, barsthoeden, knotszwammen en aardtongen.

Gevaerts-Noord is een natuurgebiedje van 8,5 ha langs het kanaal Gent-Brugge dat sinds 2001 door Natuurpunt Oostkamp wordt beheerd. Het is eigendom van De Vlaamse Waterweg en ontstond in 1997-1998 door het verwijderen van de bemeste bouwvoor van een voormalige maisakker. Hierdoor dagzoomt in het gebied een voedselarme lemige zandbodem. Het wordt begrensd door een 170 jaar oude kanaaldijk met grasland, bremstruweel en veel oude zomereiken. Sinds twintig jaar bestaat het beheer uit een extensieve seizoensbegrazing met ezeltjes en galloway-runderen. Sporadisch wordt er ook gemaaid om bramen- en wilgenopslag onder controle te houden.

Dat de resultaten van ons werk mogen gezien worden, bleek nogmaals uit een recente inventarisatie door de paddenstoelenwerkgroep van het Meetjesland. De wasplaten die ondertussen uit Gevaerts-Noord bekend zijn luisteren naar volgende fraaie namen: Elfenwasplaat, Zwartwordende wasplaat, Gewoon vuurzwammetje, Sneeuwzwammetje, Kabouterwasplaat en Papegaaizwammetje. Naast de Gele en Verblekende knotszwam zijn vorig jaar voor het eerst ook groepjes aardtongen in het gebied gevonden. Na microscopisch onderzoek bleek het om Slanke aardtongen te gaan. We kunnen niet wachten tot de paddenstoelenexperten nog eens terug keren, want naarmate de graslanden ouder worden, vallen nog  meer bijzonderheden te verwachten. Oude, ongestoorde, schrale graslanden behoren in onze streken tot de meest zeldzame habitats met een enorme biodiversiteit van unieke fauna en flora. Natuurpunt gaat er voor!

Papegaaizwammetje
Slanke aardtong
Gewoon vuurzwammetje
Gele knotszwam
Kabouterwasplaat

Share with: