2023 – Jonge snoekjes moeten voor helder water zorgen in de Warandeputten

Afgelopen voorjaar werden jonge snoekjes uitgezet in de verschillende vijvers van de Warandeputten. Als roofvissoort moeten ze de strijd aangaan met de giebel, een invasief visje uit Oost-Azië, dat zich razendsnel en zelfs ongeslachtelijk voortplant en ook in vervuild water kan overleven. Ze komen massaal in het kanaal Gent-Brugge voor. Giebels zijn grondelaars en eten zoöplankton en waterplanten. Ze dragen zo bij aan het ontstaan van troebel water. Hierdoor verdwijnen ondergedoken waterplanten uit het water en degradeert het hele aquatisch ecosysteem.

Minder giebel, betekent meer watervlooien en andere kleine kreeftachtigen die algen uit het water halen, minder slibsuspensie in de waterkolom, meer helder water en daardoor meer ondergedoken waterplanten en bijgevolg meer zuurstof in het water. Precies wat een rijke aquatische fauna, inclusief de snoek zelf, in de vijvers nodig heeft.

Snoeken zijn snelgroeiende vissen. In het eerste levensjaar kunnen ze wel 25 centimeter groeien. Eenmaal volwassen zijn mannetjes rond de 90 centimeter, terwijl vrouwtjes in enkele gevallen wel uit kunnen groeien tot een lengte van 1.40 meter. De snoekjes werden opgekweekt door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en geleverd door het Agentschap voor Natuur en Bos, waarvoor dank.

Share with: