2023 – Steenuilenpopulatie krijgt een boost in de Vallei van de Zuidleie

De voorbije 40 jaar ging de broedpopulatie van de sympathieke Steenuil overal in Europa fors achteruit door de intensivering in de landbouw. Het aanbod aan prooien (grote insecten en regenwormen, kleine knaagdieren) en nestgelegenheid verminderde bij ons door het verdwijnen van kleinschalige landschappen met veel knotwilgenrijen en houtkanten, het veelvuldig gebruik van pesticiden en meststoffen en het omzetten van permanente graslanden in akkers. Als standvogel had de Steenuil vroeger ook te lijden van strenge winters.

Foto: Yves Adams

In de regio Brugs Ommeland en Middenkust komt de Steenuil nog verspreid voor met een drietal afgetekende kernpopulaties, namelijk de omgeving van Damme, het complex van de Assebroekse Meersen en Beverhoutsveld en de regio tussen Zedelgem en Aartrijke (zie kaart). Niet toevallig regio’s met nog een grote dichtheid aan knotwilgenrijen die de Steenuil van broedgelegenheid voorzien. Het behoud en de versterking van die kernpopulaties is essentieel voor de duurzame instandhouding van de soort in onze regio.

‘Heatmap’ van de Steenuilenpopulatie in het Brugs Ommeland en Middenkust in de periode 2012-2022. De rode cirkel is de regio waar de populatie een boost krijgt. Bron: Waarnemingen.be

Met de financiële steun van het Agentschap Natuur en Bos heeft het beheerteam van de Vallei van de Zuidleie het voorbije jaar een tiental steenuilnestkasten geplaatst om de kernpopulatie van de Assebroekse Meersen en Beverhoutsveld uit te breiden en te versterken. Het voordeel van de nestkasten is dat ze een betere bescherming bieden tegen predatoren zoals Steenmarters, waardoor het broedsucces kan toenemen. In de Vallei van de Zuidleie worden daarnaast voortdurend bijkomende houtkanten aangeplant en worden akkers en cultuurgraslanden terug omgezet in soortenrijk grasland met een veel groter prooiaanbod. De toekomst voor de Steenuil in de Vallei van de Zuidleie oogt rooskleurig!

Vrijwilligers van het beheerteam van de Vallei van de Zuidleie in actie voor de Steenuil.

Share with: