2024 – Terzake filmt in de Leiemeersen naar aanleiding van de goedkeuring van de Europese natuurherstelwet.

Op 17 juni 2024 keurde de Europese Raad de Natuurherstelwet definitief goed. De wet wil onze natuurgebieden herstellen door de milieukwaliteit te verbeteren en ze robuuster te maken. In de steden en dorpen zal er meer groen komen. Rivieren en beken zullen het water langer vast houden door ze terug te laten kronkelen en het water langer in de vallei te bergen. Actieplannen voor bestuivers (bijen, vlinders e.d.) zullen uitgerold worden. Onze bossen en landbouwgebieden zullen dusdanig beheerd worden dat ze meer koolstof kunnen vast houden, waarvan ook de biodiversiteit zal profiteren. De wet zal ons met ‘natuurgebaseerde oplossingen’ helpen in het bufferen van de gevolgen van klimaatverandering (overstromingen, droogte). Het is een investering naar een verduurzaming van hoe we met ons water, onze bodems, onze lucht en onze biodiversiteit omspringen. Volgens de Europese Commissie zal elke geïnvesteerde euro een terugverdieneffect hebben tussen de 8 en 38 euro.

Naar aanleiding van de goedkeuring van de natuurherstelwet, kwam Terzake in de Vallei van de Zuidleie filmen, in gezelschap van Noah Janssen, de Algemeen Directeur van Natuurpunt.

Share with: