2012 – ‘Warandeputten’ geeft nieuwe geheimen prijs: slijkgroen, gesteeld glaskroos en Tangpantserjuffer

Exact 12 jaar geleden werd langs het kanaal Gent-Brugge te Moerbrugge een oude slibstortplaats omgetoverd naar een mooi natuurgebied: de ‘Warandeputten’. Grote inspanningen werden gedaan om het gebied aantrekkelijk te maken voor bezoekers. Bij de inrichting ging ook veel aandacht naar het creëren van een goede milieukwaliteit, in de hoop dat ook de natuur maximaal zou kunnen profiteren. 12 jaar later kunnen we gerust stellen dat al die inspanningen niet tevergeefs zijn geweest. Voor water- en moerasvogels is het gebied ondertussen gerenommeerd. Stilaan wordt duidelijk dat ook minder opvallende, vaak erg zeldzame soorten een plekje in het gebied veroverd hebben.

In 2011 werd door Willy Dias het voorkomen van de sympathieke, maar in onze regio zeer zeldzame Waterspitsmuis gemeld. Johan Opsomer rapporteerde in het nieuwsitem van 09/05/2012 over de vondst van de Tengere pantserjuffer, een nieuwe soort voor onze provincie. Afgelopen zomer werden door Régy Goemaere en Willy Dias ook nog een naaste familielid, de Tangpantserjuffer, waargenomen. In West-Vlaanderen is deze soort buiten de Warandeputten enkel nog gekend van de Gulke Putten te Wingene. Ook onder de planten zijn er verrassende vondsten gedaan. Zo troffen we in de zomer van 2011 twee kleinnoden aan die in Vlaanderen uiterst zeldzaam zijn: Slijkgroen en Gesteeld glaskroos. Beide soorten zijn eenjarige pioniers van kale, slijkerige bodems die alleen voorkomen bij een goede waterkwaliteit en het ontbreken van concurrentie door andere, meer forse plantensoorten. Voor Gesteeld glaskroos vormen de Warandeputten de enige vindplaats in West-Vlaanderen. De dichtst bij gelegen vindplaats is de Kraenepoel te Aalter; de schaarse andere vindplaatsen moeten we in de Kempen zoeken. Gesteeld glaskroos is een typische soort van het zogenaamde Oeverkruidverbond, een zeer kwetsbare plantengemeenschap die Europese bescherming geniet in uitvoering van de Habitatrichtlijn.

Alle hoger vernoemde soorten zijn in Vlaanderen zeer zeldzaam of hebben de trieste eer te figureren op de Rode Lijst van bedreigde soorten. Toen we in 2002 de natuurontwikkelingswerken in de Warandeputten opstartten konden we niet vermoeden dat al deze soorten er 12 jaar later zouden voorkomen. Voor Natuurpunt is het een bewijs dat inspanningen voor natuurherstel en een goed beheer heel erg lonend kunnen zijn. Niet alleen om in te wandelen en te ontspannen, maar ook om iets te doen aan de achteruitgang van de biodiversiteit in onze regio. Er is slechts een voorwaarde: een onberispelijke milieukwaliteit. En dat blijft in heel veel van onze natuurgebieden helaas nog een grote uitdaging ! Met uw steun kunnen we er verder werk van maken.

Steun ons project in de Vallei van de Zuidleie, waar de Warandeputten een onderdeel van zijn! Stort je gift op rekeningnummer 293-0212075-88 (IBAN: BE56 2930 2120 7588; BIC: GEBABEBB) met vermelding “project 5506 Vallei van de Zuidleie”. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Een uitstekende investering voor de toekomst!

gesteeld glaskroos
Klein maar fijn: Gesteeld glaskroos.

Slijkgroen
Variaties op hetzelfde ‘pietluttige’ thema: Slijkgroen

Tangpantserjuffer
Tangpantserjuffer op een schermbloem van Peen ©Régy Goemaere

Share with: