25/11/2009: Gevaerts-Noord onderdeel van Beverhoutsveldwandelroute

toerisme8_001In nauwe samenwerking met het gemeentebestuur van Beernem en Westtoer (het West-Vlaams provinciebedrijf voor toerisme en recreatie) werd ons natuurgebied “Gevaerts-Noord” ingeschakeld in de vernieuwde Beverhoutsveldwandelroute. Het Beverhoutsveld was het laatste uitgestrekte veldgebied in onze contreien dat in cultuur is gebracht. Kort voor de Eerste Wereldoorlog maakten heiden, moerassen en schrale graslanden er plaats voor landbouwpercelen, doorsneden met dreven, sloten en knotwilgenrijen. In Gevaerts-Noord kan de wandelaar nog kennis maken hoe het Beverhoutsveld er oorspronkelijk min of meer moet hebben uitgezien.

Op 25 november 2009 werd de nieuwe Beverhoutsveldwandelroute tijdens een korte plechtigheid officieel geopend. Daarbij uitte Gedeputeerde Patrick Van Gheluwe, bevoegd voor Toerisme en Recreatie, woorden van lof voor de samenwerking met Natuurpunt.

Een brochure van de Beverhoutsveldwandelroute kan bij Westtoer worden verkregen via http://www.brugseommeland.be/bol/routelijst.aspx.

Gevaerts-Noord was eerder al opgenomen in het GR-routenetwerk (GR129) en is vrij toegankelijk voor wandelaars. Fietsers kunnen van het natuurgebied genieten van op de langslopende dienstweg.

Share with: