2013 – Warandeputten-‘juweeltjes’: Smaragdlibel en Gouden Tor

Recent zijn twee prachtige en zeldzame insectensoorten in de Warandeputten opgedoken: een opsteker voor het gevoerde beheer. Op 26 mei fotografeerde J. Van Ryckeghem een vers exemplaar van de Smaragdlibel, een typische soort van vennen en plassen met zeer goede waterkwaliteit. In het Brugse is de enige vaste populatie van de soort te vinden in het Vloetemveld (Zedelgem). Sommige jaren wordt daarbuiten ook al eens een zwerver opgemerkt. Rekening houdend met het zeer late voorjaar en de versheid van het gefotografeerde exemplaar, is het waarschijnlijk dat de soort zich in de Warandeputten heeft voortgeplant.  Hopelijk gaat het om een permanente vestiging. Dat de Warandeputten zeer goed scoren op libellengebied bleek reeds uit de recente waarnemingen van bijzondere soorten als verrassingen te wachten.Tangpantserjuffer, Tengere pantserjuffer en Variabele waterjuffer (zie hier). Er staan ons ongetwijfeld nog verrassingen te wachten.

Smaragdlibel JVanRyckeghem
Smaragdlibel (foto J. Van Ryckeghem)

Vorige zomer werd in de Warandeputten de Gouden Tor gefotografeerd door Willy Dias. Deze 2cm grote kever profiteert van de opwarming van het klimaat en breidt momenteel zijn areaal noord- en westwaarts uit. In West-Vlaanderen is de kever vooralsnog zeer zeldzaam, maar vermoedelijk zal hij zich in de toekomst meer laten zien.  De larven van de Gouden tor leven vooral in dood wilgenhout en rottend plantenmateriaal, terwijl de volwassen kevers bloemen bezoeken van o.a. meidoorn, distels en schermbloemigen. Het zijn uitstekende vliegers. De dekschilden hebben opzij een uitsparing waardoor ze, in tegenstelling tot de meeste andere kevers, met gesloten dekschilden kunnen vliegen. Ze maken daarbij een opvallend brommend geluid. Juweeltjes om te koesteren!

2013-08-04 5D 129 Gouden tor
Gouden tor

 

Share with: