30/06/2009: Gevaerts-Noord… over Hazelwormen en Koevinkjes…

Eén van de centrale doelstellingen bij het beheer van Gevaerts-Noord is het open houden van de begroeiing met zachte overgangen naar struweel en bos. Lokaal worden daarom braam- en bremstruwelen en allerlei boomopslag verwijderd. Dit beheer rendeert voor tal van warmteminnende soorten van schrale, zonnige open plekken en zoomvegetaties. De meeste soorten uit deze milieus zijn de voorbije decennia in Vlaanderen sterk achteruit gegaan. Twee typische soorten die in Gevaerts-Noord afgelopen voorjaar beduidend meer zijn waargenomen, zijn Hazelworm (een pootloze hagedis) en Koevinkje (een weinig algemene dagvlinder). Een opsteker om de beheersinspanningen verder te zetten!

2009-06-30_5D_020b_Aphantopus_hyperantus_Koevinkje_2_1hazelworm_1_1

2009-06-30_5D_028a_1_1

Share with: