08/06/2009: Nederlanders starten wetenschappelijk onderzoek in Leiemeersen

Een consortium van hoofdzakelijk Nederlandse onderzoeksinstellingen (KWR Watercyclus Instituut, Radboud Universiteit, Stichting Bargerveen, Universiteit Groningen, Universiteit Antwerpen) is gestart met een OBN-onderzoeksproject in de Leiemeersen. “OBN” staat voor “Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit” en is het Nederlandse onderzoeksprogramma dat de inspanningen voor natuurherstel in Nederland met wetenschappelijke informatie moet ondersteunen. Concreet verrichten de Nederlanders onderzoek in de Leiemeersen naar de randvoorwaarden voor veenvorming in beekdalen. Parallel gebeurt gelijkaardig onderzoek in de Vallei van de Zwarte Beek (Limburg) en een aantal Nederlandse en Poolse beekdalen.

Het lijkt er op dat het jarenlange maaibeheer en de aanwezigheid van parasitaire planten zoals Moeraskartelblad in de Leiemeersen de mosgroei stimuleren, waardoor veenvorming versneld optreedt. Dit leidt tot interessante verschuivingen in flora en fauna. De onderzoekers bestuderen niet alleen flora en fauna, maar ook de abiotische milieu-omstandigheden in de zones waar veenvormingsprocessen in de Leiemeersen optreden. Het onderzoek zal meerdere jaren in beslag nemen en bevestigt het internationale belang en de voorbeeldfunctie van de Leiemeersen.

2009-06-09_G10_16_Rudy_Van_Diggelen_1

2009-06-09_G10_18_1

2009-06-09_G10_23_1

Share with: