2013 – Moeraswespenorchis maakt Leiemeersen nog meer tot een orchideeënparadijs***

2007-07-07 20D 051
Orchideeën spreken tot de verbeelding. De Moeraswespenorchis is er zo eentje. We kennen de soort vooral van natte duinpannen aan de kust. In het binnenland is de soort uiterst zeldzaam en gebonden aan kalkmoerassen of beekvalleien waar sterk basenrijk grondwater uittreedt. In de Leiemeersen werd de soort voor het eerst ontdekt in 2007. In 2013 telden we zo’n 200 exemplaren en de soort werd ook voor het eerst aangetroffen in Leiemeersen-Noord. Dit goede nieuws bevestigt de unieke milieucondities in de Vallei van de Zuidleie. De soort verdraagt geen bemesting of verdroging en is aangewezen op een laat maaitijdstip want ze begint pas te bloeien wanneer veel andere hooilandsoorten al in zaad staan.

2010-07-10 G11 087 Moeraswespenorchis-3

 

 

Share with: