Steun de Vallei van de Zuidleie

Je hebt je hart verloren aan de Vallei van de Zuidleie en je wil iets doen om de verdere uitbouw van het gebied te steunen? Dat kan…

  1. Door deel te nemen aan één van de beheersactiviteiten in ons natuurgebied (zie hier) ondersteun je ons verenigingsmodel: vrijwilligers dragen zorg voor een kwaliteitsvolle natuur en maken dat de Natuurpunt-leuze “natuur voor iedereen” geen dode letter blijft. En dat op een zeer kosteneffectieve manier, een pak goedkoper alleszins dan wanneer de overheid dit in onze plaats zou moeten doen. En het is nog leuk en goed voor de fysieke conditie en sociale contacten ook. Eventuele houtopbrengsten worden na de beheersdagen ook gratis verdeeld onder de aanwezige vrijwilligers.
  2. Je kunt ons ook financieel steunen door een gift te doen op het reservatenfonds van Natuurpunt. Stort je gift op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 met vermelding “project 5506 Vallei van de Zuidleie“. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Met dit geld kunnen we bijkomende percelen aankopen en voor natuur en zachte recreatie inrichten. Een uitstekende investering voor de toekomst! Stel niet uit: doe het nu via volgende link https://steunnatuurpunt.koalect.com/nl-NL/p/df088/step-1.
  3. Voor ons ledentijdschrift “De Spille” zijn wij altijd op zoek naar kandidaat-adverteerders met een ecologisch of sympathiserend gedachtengoed.
  4. Denk je ons op andere manieren te kunnen steunen, neem dan zeker contact met ons op. Personen met een roeping als ledenwerver, cateraar voor werkdagen, technisch knutselaar, natuuronderzoeker, waakzaam oog in onze natuurgebieden, met speciale grafische talenten, enzovoort, ontvangen we met open armen!
  5. Of misschien heb je wel een stuk grond te koop dat ons zou kunnen interesseren?
  6. Voor lidmaatschap zie hier

Hartelijk dank bij voorbaat!

Share with: